YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 105 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 105 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn đáp án đúng.

Nếu cường độ dòng điện bão hoà trong điôt chân không bằng 1mA thì trong thời gian 1 s số êlectron bứt ra khỏi mặt catôt là:

A. 6,15.1015 êlectron.   

B. 6,15.1018 êlectron

C. 6,25.1015 êlectron.   

D. 6,25.1018 êlectron 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có :  \({I_{bh}} = 1mA = {10^{ - 3}}\left( A \right)\)

Số electron bứt ra khỏi mặt catot trong thời gian t = 1s là:

\(n = \frac{{{I_{bh}}}}{e} = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 6,{25.10^{15}}\)

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 105 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON