YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một thanh AB nặng 30 kg, dài 9 m, trọng tâm tại G biết BG=6 m. Trục quay tại O biết AO=2 m, Người ta phải tác dụng vào đầu B một lực F=100 N xác định khối lượng vật treo vào đầu A để thanh nằm cân bằng. Xác định độ lớn của lực tác dụng vào O. lấy g=10m/s2

  • A. 600N
  • B. 700N
  • C. 800N
  • D. 900N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tâm quay tại O thanh AB cân bằng => MA=MG + MB
  Áp dụng quy tắc momen lực: ​MA=MG + MB => mA.g.AO=mg.OG + F.OB

  => mA=50kg
  Vậy, N=PA + P + F= 900 N.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON