AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay khi tổng momen của lực tác dụng bằng 0. Điều này chỉ đúng khi mỗi momen lực tác dụng được tính đối với 

  • A. trọng tâm của vật rắn.
  • B.  trọng tâm hình học của vật rắn.
  • C. cùng một trục quay vuông góc với mặt phẳng chiếu lực
  • D. điểm đặt của lực tác dụng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>