ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 74 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 74 sách GK Lý lớp 10

Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo, lò xo dãn ra 10mm. treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn ra 80mm.

a) Tính độ cứng của lò xo.

b) Tính trọng lượng chưa biết.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định độ cứng của lò xo và trọng lượng của vật rắn khi treo vào lò xo.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức tính độ lớn lực đàn hồi:  F  = k|∆l|

    • Bước 2: Tinh độ cứng k của lò xo khi treo vật P1

    • Bước 3:  Lập tỉ số \(\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}}\) .Tính trọng lượng của vật P

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

Câu a:

Áp dụng công thức

    Fdh = k|∆l|

Khi treo P ⇒ Fdh1 = P1 = k|∆l1|   (1)

⇒ k =   =  = 200N/m

Câu b:

 Khi treo P2 ⇒ Fdh2 = P2 =  k|∆l2|      (2)

   ⇒  ⇒ P= P

 \(\small \Rightarrow P_2 = 2 .\frac{80}{10} = 16N\)

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 74 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1