YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 106 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 106 sách GK Lý lớp 10

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhận định và phương pháp: 

Bài 2 là dạng bài xác định điểm đặt và độ lớn của lực. 

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên vật

  • Bước 2: Xác định trọng lượng của hai thúng ngô và gạo

  • Bước 3: Lập luận để tìm mối liên hệ : \(\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{OB}}{{OA}} = \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\)

  • Bước 4: Thay số tính toán kết quả, xác định \({d_1},\,{d_2}\)

  • Bước 5: Kết luận về điểm đặt của lực.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 2 như sau:

 • Vật chịu tác dụng của các lực được biểu diễn trên hình vẽ. 

 • Lực đặt vào vai người chính là trọng lượng của hai thúng ngô và gạo :   \(P = {\rm{ }}{P_G} + {\rm{ }}{P_N} = 500N\)

 • Gọi O là điểm đặt của vai trong đoạn AB

 • Vị trí đặt vào vai người :

 • Ta có: \(\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{OB}}{{OA}} = \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\)

\( \Rightarrow \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}} = \frac{{300}}{{200}} = \frac{3}{2}\)   (1)

 • Mặt khác ta có : \(OA{\rm{ }} + {\rm{ }}OB{\rm{ }} = {\rm{ }}1{\rm{ }}m\)  hay  \({d_1} + {d_2} = 1{\rm{ }}m\)   (2) 

 • Từ (1) và (2) ta suy ra :    

\({d_1} = OA = 0,4{\rm{ }}m{\rm{ }}\)  

\({d_2} = OB = 0,6{\rm{ }}m\) 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 106 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON