RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 106 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 106 sách GK Lý lớp 10

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhận định và phương pháp: 

Bài 2 là dạng bài xác định điểm đặt và độ lớn của lực. 

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên vật

  • Bước 2: Xác định trọng lượng của hai thúng ngô và gạo

  • Bước 3: Lập luận để tìm mối liên hệ : \(\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{OB}}{{OA}} = \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\)

  • Bước 4: Thay số tính toán kết quả, xác định \({d_1},\,{d_2}\)

  • Bước 5: Kết luận về điểm đặt của lực.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 2 như sau:

 • Vật chịu tác dụng của các lực được biểu diễn trên hình vẽ. 

 • Lực đặt vào vai người chính là trọng lượng của hai thúng ngô và gạo :   \(P = {\rm{ }}{P_G} + {\rm{ }}{P_N} = 500N\)

 • Gọi O là điểm đặt của vai trong đoạn AB

 • Vị trí đặt vào vai người :

 • Ta có: \(\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{OB}}{{OA}} = \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\)

\( \Rightarrow \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}} = \frac{{300}}{{200}} = \frac{3}{2}\)   (1)

 • Mặt khác ta có : \(OA{\rm{ }} + {\rm{ }}OB{\rm{ }} = {\rm{ }}1{\rm{ }}m\)  hay  \({d_1} + {d_2} = 1{\rm{ }}m\)   (2) 

 • Từ (1) và (2) ta suy ra :    

\({d_1} = OA = 0,4{\rm{ }}m{\rm{ }}\)  

\({d_2} = OB = 0,6{\rm{ }}m\) 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 106 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Allen Walker

  Một ngẫu lực gồm hai vecto lực F1 và F2 có F1 = F2 = F và có cánh tay đòn d. Momen của ngẫu lực này là

  A. (F1 – F2).d.

  B. 2Fd.

  C. Fd.

  D.Chưa biết được vì còn phụ thuộc vào vị trí của trục quay.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Allen Walker

  Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1 N (Hình 22.6a)

  a) Tính momen của ngẫu lực.

  b) Thanh quay đi một góc α = 30o . Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Allen Walker

  Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Momen của ngẫu lực là:

  A. 100 N.m

  B. 2,0 N.m

  C. 0,5 N.m

  D. 1,0 N.m

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)