YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 131 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 131 SGK Vật lý 10 nâng cao

Hãy xác định trọng tâm của một bản mỏng, đồng chất, hình chữ nhật, dài 12cm, rộng 6cm, bị cắt mất một mẩu hình vuông có cạnh 3cm (hình 28.10).

Giải bài tập trang 131 bài 28 Quy tắc hợp lực song song SGK Vật Lý 10 Nâng cao 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta coi bản phẳng gồm hai hình phẳng là hình chữ nhật ABCK và hình vuông DEFK ghép lại.

Giải bài tập trang 131 bài 28 Quy tắc hợp lực song song SGK Vật Lý 10 Nâng cao

Ta có:

\(\begin{array}{l} {S_{ABCK}} = 6.{S_{DEFK}}\\ = > {P_{ABCK}} = 6{P_{DEFK}}\,\,\,hay\,\,{P_1} = 6{P_2}\\ < = > \frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = 6\\ {O_2}H = 1,5cm;{O_1}H = 4,5 + 1,5 = 6(cm)\\ \Rightarrow {O_1}{O_2} = \sqrt {{O_2}{H^2} + {O_1}{H^2}} \\ \Rightarrow {O_1}{O_2} = \sqrt {1,{5^2} + {6^2}} = 6,18(cm) \end{array}\)

Trọng lực \(\vec P{\mkern 1mu} \) của hình phẳng sẽ là hợp lực của hai lực song song cùng chiều: \(\vec P = \overrightarrow {{P_1}}  + \overrightarrow {{P_2}} {\mkern 1mu} \)

→ Trọng tâm G của hình nằm trên đoạn O1O2 sao cho:

\(\begin{array}{l} \frac{{G{O_2}}}{{G{O_1}}} = \frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = 6\\ = > \frac{{G{O_2} + G{O_1}}}{{G{O_1}}} = 6 + 1\\ < = > \frac{{{O_1}{O_2}}}{{G{O_1}}} = 7\\ = > G{O_1} = \frac{{{O_1}{O_2}}}{7} = \frac{{6,18}}{7} = 0,88(cm) \end{array}\)

Vậy trọng tâm G của bản phẳng nằm trên đoạn O1O2, cách O1một đoạn 0,88cm

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 131 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF