YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 131 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 131 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một tấm ván nặng 240N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A một khoảng là 2,4m và cách điểm tựa B một khoảng là 1,2m (hình 28.11). Hãy xác định các lực mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương.

Giải bài tập trang 131 bài 28 Quy tắc hợp lực song song SGK Vật Lý 10 Nâng cao 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải bài tập trang 131 bài 28 Quy tắc hợp lực song song SGK Vật Lý 10 Nâng cao

Áp dụng quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều,ta có:

\(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \frac{{{F_A}}}{{{F_B}}} = \frac{{GB}}{{GA}} = \frac{{1,2}}{{2,4}} = \frac{1}{2}\\ {F_A} + {F_B} = P = 240(N) \end{array} \right.\\ = > \left\{ \begin{array}{l} {F_A} = 80N\\ {F_B} = 160N. \end{array} \right. \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 131 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF