YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 191 SGK Vật lý 10

Giải bài 1 tr 191 sách GK Lý lớp 10

Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị đo của nó?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Biến dạng đàn hồi của vật rắn

 • Sự thay đổi hình dạng và kích thước của vật rắn do chịu tác dụng của ngoại lực gọi là biến dạng cơ. Nếu vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu khi ngoại lực thôi tác dung thì biến dạng của vật gọi là biến dạng đàn hồi, vật rắn đó có tính đàn hồi.

 • Công thức xác định ứng suất

  • Thương số : \(\sigma (Pa)=\frac{F(N)}{S(m^2)}\) gọi là ứng suất lực tác dụng vào thanh rắn.

  • Trong đó:

   • F: lực nén hoặc kéo (N)

   • S: tiết diện của vật rắn hình trụ đồng chất \(\left (m^2 \right )\)

   • \(\sigma\) (đọc là sigma) : ứng suất của vật rắn ( \(N/m^2\) hoặc Pa)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 191 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON