YOMEDIA

Unit 9 lớp 7 sách mới: Festivals Around The World - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Các Lễ Hội Trên Thế Giới là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 9 Festivals Around The World của môn Tiếng Anh lớp 7. Bài giảng gồm các phần Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back và Project với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Các Lễ Hội Trên Thế Giới sẽ giúp các em có thể phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng, hiệu quả.