ON
ADMICRO

Unit 12 lớp 7 sách mới: An Overcrowded World - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Unit 12 An Overcrowded World - Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project gồm các phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 7 mới. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Một Thế Giới Quá Đông Đúc giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

 

1=>1