ADMICRO

Unit 4 lớp 7 sách mới: Music And Arts - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Ở Unit 4 Music And Arts​ của môn Tiếng Anh lớp 7 mới này các em sẽ được tìm hiểu các vấn đề xoay quanh Âm Nhạc Và Hội Hoạ qua các phần Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back, Project. Bài giảng gồm phần tóm tắt lý thuyết cùng các câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em có thể ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp về chủ đề Âm Nhạc Và Hội Hoạ giúp các em có thể phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ADMICRO

 

ON