ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Communication - Giao tiếp


Mời các em đến với bài học Communication - Unit 9 để nghe về Lễ Tạ ơn thông qua và viết về Hội Mùa ở Phú Yên, Việt Nam. Từ đó, các em luyện tập hỏi và trả lời về các đặc trưng của hai lễ hội này.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 9 lớp 7 Communication

Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. (Nhìn vào động vật bên dưới. Thảo luận những câu hỏi bên dưới với bạn em) 

Guide to answer

1. A turkey 

2. It’s one of the traditional foods of an important festival.

3. Thanksgiving 

Tạm dịch:

1. Động vật đó là gì?

=> Một con gà tây

2. Tại sao nó lại là con vật đặc biệt ở vài nước?

=> Gà tây là một trong những món ăn truyền thống của một lễ hội quan trọng.

3. Bạn có biết bất lỳ lễ hội nào mà con vật này quan trọng không?

=> Lễ Tạ ơn.

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 7 Communication

Now listen and check your answers. (Nghe và kiểm tra câu trả lời của em)

Click to listen

Audio script:

Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal holiday held annually to give thanks to God for successful harvests. In the USA the holiday is celebrated on the fourth Thursday of November. In Canada it is celebrated on the second Monday of October because the harvest there generally ends earlier.

Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among family and friends. Not only adults but children take part in the food preparation. 

Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. After the feast people often do some other activities. Some like to go for a walk. Some take naps. Others play board or card games together. A lot of people take this opportunity to help the less fortunate. They volunteer to cook and serve food to homeless people, spend time with sick people in hospitals or help a needy family.

Tạm dịch

Lễ Tạ ơn (còn gọi là Ngày Gà tây) là một ngày lễ theo mùa được tổ chức hàng năm để tạ ơn Chúa vì đã vụ mùa thành công. Ở Mĩ, ngày lễ được tổ chức vào thứ năm của tuần thứ tư của tháng mười một. Ở Canada, ngày lễ này được tổ chức vào thứ hai của tuần thứ hai của tháng mười vì vùa vụ thường kết thúc sớm hơn.

Lễ Tạ ơn được tổ chức theo truyền thống với một bữa tiệc giữa gia đình và bạn bè. Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng tham gia vào việc chuẩn bị thức ăn.

Món ăn truyền thống là gà tây, gia vị để nhồi vào gà, nước cốt từ thịt, khoai lang, bánh ngô, khoai tây nghiền và nước sốt việt quất. Sau bữa tiệc, mọi người thường làm một số hoạt động khác. Một số người thích đi dạo. Một số đi ngủ. Những người khác chơi bài với nhau. Rất nhiều người tận dụng cơ hội này để giúp người kém may mắn hơn. Họ tình nguyện nấu ăn và phục vụ thức ăn cho người vô gia cư, dành thời gian cho những người bệnh trong bệnh viện hoặc giúp đỡ một gia đình nghèo.

1.3. Task 3 Unit 9 lớp 7 Communication

ln pairs, write true (T) or false (F) for the following sentences. Then listen again and check.(Làm theo cặp, viết đúng (T) hoặc sai (F) cho những câu sau. Sau đó nghe lại và kiểm tra)

Click to listen

Guide to answer

1. F     2. F     3. T      4. F      5. T       6. F      7. T

Tạm dịch:

1. Lễ Tạ ơn là một ngày lễ theo mùa chỉ được tổ chức ở Mĩ. 

2. Lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ năm của tuần thứ ba của tháng 11. 

3. Bạn bè và gia đình cùng tụ họp ăn tiệc.

4. Ở nhiều gia đình, chỉ những người lớn chuẩn bị bữa tiệc. 

5. Bánh bắp là một trong những món ăn truyền thông. 

6. Sau bữa tiệc mọi người luôn luôn ở nhà để chơi trò chơi nhóm. 

7. Người ta giúp đỡ những người kém may mắn vào Lễ Tạ ơn. 

1.4. Task 4 Unit 9 lớp 7 Communication

Work in pairs. Imagine that one of you a from the USA and the other from Phu Yen Viet Harv Askand answer questions about Thanksgivingand Hoi Mua, a harvest festival in Phu Yen. Use the information in this lesson and on page 35. (Làm theo cặp. Tưởng tượng một trong các các em đến từ Mĩ và một người khác từ Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và trả lời những câu hỏi về ngày Lễ Tạ ơn và Hội Mùa, một lễ hội thu hoạch ở Phú Yên. Sử dụng thông tin trong bài học này và ở trang 35) 

Tạm dịch:

Ví dụ

A: Bức ảnh này thật đẹp. Bạn chụp nó ở đâu vậy?

B: Mình chụp nó ở Hội Mùa ở làng mình. Có lễ hội thu hoạch ở quốc gia bạn không?

A: Có. Nó là Lễ Tạ ơn. Khi nào bạn tổ chức lễ Hội Mùa?

B: Vào tháng ba. Còn Lễ Tạ ơn thì sao?

Người dân tộc thiểu số ở Phú Yên tổ chức Hội Mùa vào tháng ba hàng năm. Lễ hội được tổ chức để cảm ơn thần Nông về mùa vụ, và cầu nguyện cho những mùa vụ tốt hơn trong tương lai. Các gia đình cũng thờ cúng tổ tiên và cha mẹ của họ trong dịp này. Dân làng tự nguyện đóng góp tiền và những thứ khác để ăn mừng lễ hội.

Trong lễ hội này, các nhà sư được mời đến giảng kinh. Mọi người chơi trống, hát những bài hát và nhảy. Họ cũng uống rượu gạo qua một ống tre dài mỏng. Có một số hoạt động khác như các chương trình văn hóa, các cuộc đua trâu và các trò chơi truyền thống. Không khí lễ hội được cảm bao trùm tất cả các ngôi làng.

Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 9 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 Festivals Around The World - Communication chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Các lễ hội trên thế giới". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 7 mới Communication.

 • Câu 1: Read the passage and decide which answer A, B, C or D best fit each space. People need to breathe. If they don’t breathe, they ...(1)... die. But how clean is the air people breathe? If they breathe ...(2)... air, they will have breathing problems and become ...(3)... . Plants and animals need clean air too. A lot of the things in our lives create harmful gases and ...(4)... the air dirty, like cars, motorbikes and factories. Dirty air is called “polluted air”. Air ...(5)... can also make our Earth warmer. The problem of air pollution started with the burning ...(6)... coal in homes and factories.

  • A. will
  • B. are
  • C. must
  • D. can’t
 • Câu 2:

  • A. clean
  • B. fresh
  • C. dirty
  • D. good
 • Câu 3:

  • A. well
  • B. better
  • C. ill
  • D. strong

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần luyện tập nghe đoạn thông tin về Lễ Tạ ơn và làm các bài tập liên quan, hỏi và trả lời về Lễ Tạ ơn và Hội Mùa ở Phú Yên; đồng thời ghi nhớ các từ vựng trong bài:

 • turkey (n): gà tây
 • Thanksgiving (n): Lễ Tạ ơn
 • annually (adv): hàng năm
 • harvest (n): vụ mùa
 • traditionally (adv): một cách truyền thống
 • feast (n): tiệc
 • stuffing: gia vị làm nhân nhồi
 • gravy: nước cốt từ thịt
 • sweet potatoes: khoai lang
 • cornbread: bánh ngô
 • mashed potatoes: khoai tây nghiền
 • cranberry sauce: nước sốt việt quất
 • homeless people: người vô gia cư
 • ethnic minority: dân tộc thiểu số
 • crop: mùa màng 
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)