ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Looking Back - Củng cố


Mời các em cùng đến với bài học Looking Back - Unit 9 bên dưới để ôn tập lại kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và cách giao tiếp xoay quanh chủ đề "Các lễ hội trên thế giới". Thông qua các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ hiểu thêm về chủ đề cũng như ôn tập các kiến thức này. 

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 9 lớp 7 Looking Back

Rearrange the letters to make reasons for holding festivals. Then match them to the pictures of the festival. (Sắp xếp lại các chữ cái để làm thành lý do tổ chức lễ hội. Sau đó nối chúng với những bức hình của lễ hội)

Guide to answer

1. religious (tôn giáo)

2. music (âm nhạc)

3. superstitious (tin nhảm/ mê tín)

4. seasonal (theo mùa)

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 7 Looking Back

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành các câu với hình thức từ chính xác trong ngoặc)

Guide to answer

1. cultural                      

2. parade                          

3. celebratory/ celebration

4. festive                      

5. performance                  

6. celebration

Tạm dịch:

1. Người ta tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật như là một phần của Lễ hội hoa ở Đà Lạt.

2. Tôi đã xem diễu hành của các xe chở đầy hoa khi tôi tham gia lễ hội hoa năm trước.

3. Chúng tôi đã có một bữa ăn mừng ngày sinh nhật của ông.

4. Mùa Giáng sinh cũng được gọi là mùa lễ hội.

5. Tôi thích những màn trình diễn các bài hát dân gian.

6. Có một lễ kỉ niệm cho những cô gái Nhật vào ngày 3 của tháng Ba hàng năm.

1.3. Task 3 Unit 9 lớp 7 Looking Back

Complete each question with a suitable Wh-question word. More than one question word may be accepted. (Hoàn thành mỗi câu hỏi với câu hỏi Wh- thích hợp. Có hơn 1 câu hỏi được chấp nhận) 

Guide to answer

1. Look at this photo! What were you doing with the candles?

(Hãy nhìn vào bức hình này đi! Bạn đang làm gì với những cây nến vậy?)

2. Where did you stay when you were in Ha Noi? (Bạn đã ở chỗ nào khi ra Hà Nội?)

3. How do you pronounce the name of the festival? (Bạn phát âm tên của lễ hội như thế nào?)

4. Which festival does your brother prefer: the Tesselaar Tulip Festival or the Tulip Time Festival?

(Em trai của bạn thích Lễ hội hoa Tulip Tesselaar hơn hay lễ hội Thời gian hoa Tulip?)

5. Where/ When/ How/ Why do people celebrate Diwali?

(Người ta tổ chức lễ hội Diwali ở đâu/ khi nào/ như thế nào/ để làm gì?)

6. When did you arrive in Da Nang? On 29th April.

(Họ đã đến Đà Nẵng khi nào? Vào ngày 29 tháng Tư.)

1.4. Task 4 Unit 9 lớp 7 Looking Back

Make your own sentences with the adverbial phrases from the box. (Tạo thành câu riêng của em với cụm trạng từ trong khung.) 

Guide to answer

1. Nguyen Hue flower Street festival is held in Ho Chi Minh City. 

(Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh.)

2. They would like to say thanks for what they have from this festival.

(Họ muốn nói lời cảm ơn cho những gì họ có được từ lễ hội này.)

3. I attended Diwali festival last December.

(Tôi đã tham dự lễ hội Diwali này vào tháng 12 năm ngoái.)

4. On Tet holiday they decorate their houses with apricot blossoms

(Vào ngày tết họ trang trí nhà cửa với cây hoa mai)

5. The flower festival in Da Lat is held every year. (Lễ hội hoa ở Đà Lạt được tổ chức hằng năm)

1.5. Task 5 Unit 9 lớp 7 Looking Back

Role-play in pairs. Student A is a reporter. Student B is a secondary school student Continue the conversation below. (Đóng vai theo cặp. Học sinh A là một người phóng viên. Học sinh B là một học sinh cấp Hai. Tiếp tục bài đàm thoại bên dưới) 

Guide to answer

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask you some question about your favourite festival?

Student: Yes, of course. I like the elephant race festival best.

Reporter: Well, where’s the festival held?

Student: Ah, it’s held in Daklak province.

Reporter: When is it held?

Student: It’s normally held every March. 

Tạm dịch:

Phóng viên: Tôi là phóng viên từ tạp chí Văn Hóa. Tôi có thể hỏi bạn vài câu hỏi về lễ hội yêu thích của bạn không?

Học sinh: Tất nhiên là được ạ. Em thích lễ hội đua voi nhất.

Phóng viên: À, lễ hội được tổ chức ở đâu?

Học sinh: Lễ hội được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk.

Phóng viên: Người ta tổ chức lễ hội khi nào?

Học sinh: Vào tháng Ba hàng năm.

Bài tập trắc nghiệm Looking Back Unit 9 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 Festivals Around The World - Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Các lễ hội trên thế giới". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 7 mới Looking Back.

 • Câu 1: Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D Every year, thousands of people come to Edinburgh, the capital city of Scotland, to be part of the Edinburgh Festival. For three weeks every August and September the city is filled with actors and artists from all over the world. They come to Edinburgh for the biggest arts festival in Britain. During this time, the streets of the city are alive with music and dance from early in the morning untill late at night. You can even see artists painting pictures on the streets. Tens of thousands of tourists come to the festival to see new films and plays and to hear music played by famous musicians. This year, you can see over five hundred performances with actors from more than forty countries. The tickets for these performances are quite cheap, and it is usually easier to see your favourite star in Edinburgh than it is in London. So come to Edinburgh next summer!

  How many people come to attend the Edinburgh Festival every year?

  • A. Thousand people
  • B. Thousands of people
  • C. Some people
  • D. Few people
  • A. Two months
  • B. Three months
  • C. Three weeks
  • D. For 3 weeks every August and September
  • A. Playing the guitar on the streets
  • B. Singing songs on the streets
  • C. Painting pictures on the streets
  • D. Dancing on the streets

Lời kết

Kết thúc bài học này, các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng trong Unit 9

- Ngữ pháp: 

+ Adverbial phrases (Cụm trạng từ) có chức năng cho biết thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức,... của một hành động. Cụm trạng từ được kết hợp với danh từ, giới từ hoặc nguyên thể. Các cụm trạng từ này có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi khác nhau.

 • Thời gian. Ex: The International Women's Day is held on March 8th(Ngày quốc tế phụ nữ được tổ chứ vào ngày 8 tháng Ba)
 • Địa điểm, nơi chốn. Ex: The festival is celebrated in Daklak(Lễ hội được tổ chức tại Daklak.)
 • Mức độ thường xuyên. Ex: I go to school every day. (Tôi đi học mỗi ngày.)
 • Lý do. Ex: A lot of people go to Spain to attend La Tomatina festival. (Nhiều người đến Tây Ban Nha để tham gia lễ hội La Tomatina.)
 • Cách thức, phương thức. Ex: People celebrate it in a special way(Người ăn mừng lễ hội một cách đặc biệt.)

+ H/ Wh-questions: review (Câu hỏi có từ để hỏi: ôn tập)

Có bảy câu hỏi bắt đầu với "Wh" và một câu hỏi bắt đầu với "H" trong tiếng Anh: what (cái gì), which (cái nào), where (ở đâu), when (khi nào), who (ai), whose (của ai), why (tại sao) và how (như thế nào)

When? => Hỏi thông tin về thời gian

Where? => Hỏi thông tin về nơi chốn

Who? => Hỏi thông tin về người

Why? => Hỏi lý do

How? => Hỏi cách thức, phương thức

What? => Hỏi về vật/ý kiến/hành động

Which ? => Hỏi thông tin về sự lựa chọn

Whose? => Hỏi thông tin về sở hữu

Ex: What is your favourite subject (Môn học yêu thích của bạn là gì?)

- Giao tiếp: luyện tập hỏi đáp về lễ hội yêu thích.

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)