ADMICRO

Phương pháp và bài tập tổng hợp về Mặt phẳng nghiêng môn Vật Lý 6 năm 2021

Tải về
 
VIDEO

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo Tài liệu Phương pháp và bài tập tổng hợp về Mặt phẳng nghiêng môn Vật Lý 6 năm 2021. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng giải bài tập và ôn luyện hiệu quả.

Chúc các em học tập thật tốt, đạt kết quả cao!

ADSENSE

PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ MẶT PHẲNG NGHIÊNG

 

1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Mặt phẳng nghiêng là một loại máy cơ đơn giản thường dùng trong cuộc sống.

- Một số hình ảnh mặt phẳng nghiêng thường gặp:

- Đặc điểm của mặt phẳng nghiêng:

+ Lực cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn trọng lượng của vật.

+ Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực ta cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng cũng càng nhỏ.
2. BÀI TẬP VÍ DỤ

Bài 1: Có thể làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào ?

Hướng dẫn giải:

  • Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  • Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
  • Vừa giảm chiều cao, vừa tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

Bài 2: Có hai tấm ván, tấm thứ nhất có chiều dài 2m, đầu kê cao 1 m. Tấm thứ hai có chiều dài 4m, đẩu kê cao 1,5m. Em hãy cho biết dùng tấm nào để làm mặt phẳng nghiêng thì có lợi về lực hơn?

Hướng dẫn giải:

Chọn tấm 2 vì:

- Nếu độ nghiêng như nhau thì tấm hai chỉ cần dài 3m ở đây dài 4m vậy có lợi về lực hơn.

- Khi dùng mặt phẳng nghiêng. có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Bài 3: Khi dùng hai mặt phẳng nghiêng có chiều dài khác nhau một cái dài 5 m, một cái dài 4 m. Dùng mặt phẳng nghiêng nào thì lực kéo hoặc đẩy vật trên mặt phẳng nghiêng sẽ nhỏ hơn?

Hướng dẫn giải:

Ta có lực kéo đẩy vật trên mặt phẳng nghiêng tỉ lệ nghịch với chiều dài của mặt phẳng nghiêng đó, hay:

\(\frac{{{F}_{1}}}{{{F}_{2}}}=\frac{{{l}_{2}}}{{{l}_{1}}}\)

Nên khi dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài 5m thì lực kéo đẩy vật sẽ nhỏ hơn khi dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài 4m.

Bài 4: Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để kéo một vật lên cao 2m .Nếu không có ma sát thì lực kéo là 100N, chiều dài mặt phẳng là 10m. Tính khối lượng của vật?

Hướng dẫn giải:

Trọng lượng của vật là:

\(P.h=F.s\Rightarrow P=\frac{F.s}{h}=\frac{100.10}{2}=500\left( N \right)\)

Khối lượng của vật là:

\(m=\frac{P}{10}=\frac{500}{10}=50\left( kg \right)\)

Vậy khối lượng của vật là: 50kg

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm………. tác dụng của lực.

A. tăng                        B. lệch đi                    

C. thay đổi hướng       D. giảm

Câu 2:  Kết luận nào là đúng khi nói về việc sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô?

A. Lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của thùng hàng.

B. Lực để kéo vật lên bằng trọng lượng của thùng hàng.

C. Lực để kéo vật lên có cường độ bất kì.

D. Lực để kéo vật lên lớn hơn trọng lượng của thùng hàng.

Câu 3:  Có thể làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách:

A. Vừa giảm chiều cao, vừa tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

B. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng

C. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

D. cả 3 phương án trên

Câu 4:  Trong các cách sau, cách nào không làm giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

A. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

B. giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

C. giảm chiều cao kê của mặt phẳng nghiêng.

D. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

Câu 5:  Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

C. làm giảm trọng lượng của vật.

D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

Câu 6:  Khi dùng mặt phẳng nghiêng

A. trọng lượng của vật giảm đi.                     

B. hướng của trọng lượng thay đổi

C. cả hướng và độ lớn của trọng lực thay đổi.        

D. trọng lượng của vật không thay đổi.

Câu 7:  Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng 2000N lên cao 1,2m với lực kéo 500N thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài l bằng bao nhiêu?

A. l < 4,8m                  B. l = 4m.                   

C. l > 4,8m.                 D. l= 2,4m.

Câu 8:  Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây?

A. l < 50cm; h = 50cm.

B. l = 50cm; h = 50cm.

C. l > 50cm; h < 50cm.

D. l > 50cm; h = 50cm.

Câu 9:  Kéo từ từ một vật có khối lượng 100kg trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về cường độ của lực kéo đó.

A. Lực kéo nhỏ hơn 1000N                           

B. Lực kéo bằng 1000N

C. Lực kéo bằng 100N                                  

D. Lực lớn hơn 500N

Câu 10:  Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo

A. xấp xỉ hơn trọng lượng của vật.                

B. đúng bằng hơn trọng lượng của vật.

C. nhỏ hơn trọng lượng của vật.                   

D. lớn hơn trọng lượng của vật.

Câu 11:  Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng ……..

A. không thay đổi       

B. càng giảm              

C. càng tăng              

D. tất cả đều đúng

Câu 12:  Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

A. Mái nhà                 

B. Cầu thang gác       

C. Cái kìm                  

D. Cái kéo

Câu 13:  Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt là: F1 = 1000N; F2 = 200N; F3 = 500N; F4 = 1200N. Hỏi tấm ván nào dài nhất?

A. Tấm ván 2.            

B. Tấm ván 1             

C. Tấm ván 3.            

D. Tấm ván 4.

Câu 14: Kết luận nào là đúng khi nới về việc sủ sựng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô

A. Lực để kéo vật bằng trọng lượng của thùng hàng

B. Lực để kéo vật lên có cường độ bất kì

C. Lực để kéo vật lên lớn hơn trọng lượng của thùng hàng

D. Lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lương của thùng hàng

Câu 15:  Công việc nào trong các công việc dưới đây không sử dụng mặt phẳng nghiêng

A. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm cường độ lực kéo

B. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm thay đổi hướng của lực

C. Dùng mặt phẳng nghiêng chỉ có thể làm hướng của lực nhưng không

D. Dùng mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng càng nhỏ thì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng nhỏ

ĐÁP ÁN

1

C

3

D

5

B

7

C

9

A

11

B

13

A

15

D

2

A

4

B

6

D

8

D

10

C

12

B

14

D

 

 

                                                                 

---(Hết)---

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Phương pháp và bài tập tổng hợp về Mặt phẳng nghiêng môn Vật Lý 6 năm 2021. Để xem thêm nhiều tư liệu hữu ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON