ON
ADMICRO

Giải Toán 10 SGK nâng cao Chương 5 Luyện tập (trang 169)

VIDEO_3D

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài tập Toán 10 nâng cao Chương 5 Luyện tập (trang 169) được hoc247 biên soạn và tổng hợp, nội dung bám sát theo chương trình SGK Đại số 10 nâng cao giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. 

 
 
VDO.AI

Bài 7 trang 169 SGK Toán 10 nâng cao

Doanh thu của 50 cửa hành của một công ty trong một tháng như sau (đơn vị tính: triệu đồng): 

120 121 129 114 95 88 109 147 118 148 128 71 93 67 62
57 103 135 97 166 83 114 66 156 88 64 49 101 79 120
75 113 155 48 104 112 79 87 88 141 55 123 152 60 83
144 84 95 27                      

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu, đơn vị điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số - tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. Lớp đầu tiên là nửa khoảng [26,5-48.5), lớp tiếp theo là nửa khoảng [48,5-70,5)…

Hướng dẫn giải:

Câu a:

 • Dấu hiệu: Doanh thu của một cửa hàng trong một tháng
 • Đơn vị điều tra: Một cửa hàng

Câu b:

Bảng phân bố tần số - tần suất ghét lớp

Lớp  Tần số Tần suất (%)
[26,5;48,5] 2 4
[48,5;70,5] 8 16
[70,5;92,5] 12 24
[92,5;114,5] 12 24
[114,5;136,5] 8 16
[136,5;158,5] 7 14
[158,5;180,5] 1 2
  N = 50  

Bài 8 trang 169 SGK Toán 10 nâng cao

Một cuộc điều tra 50 nhà nhiếp ảnh nghiệp gia với câu hỏi “Trong tháng trước anh (chị) sử dụng hết bao nhiêu cuốn phim?” Kết quả thu được như sau:

5 3 3 1 4 3 4 3 6 8 4 5 3 4 2
6 5 9 6 6 6 7 0 11 3 12 4 7 14 0
4 3 5 15 0 10 4 5 2 3 5 1 8 1 2

a) Dấu hiệu đơn vị cần điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số ghép lớp, với lớp đầu tiên là đoạn [0;2], tiếp theo là lớp [3;5],…lớp cuối cùng là [15;17].

c) Vẽ biểu đồ tần số hình cột

Hướng dẫn giải:

Câu a:

 • Dấu hiệu: Số cuốn phim mà một nhà nhiếp ảnh dùng trong tháng trước.
 • Đơn vị điều tra: Một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư.

Câu b:

Bảng phân phối tần số ghép lớp

Lớp  Tần số
[0;2] 10
[3;5] 23
[6;8] 10
[9;11] 3
[12;14] 3
[15;17] 1
  N = 50

Câu c:

Biểu đồ tần số hình cột

 


Bài 9 trang 169 SGK Toán 10 nâng cao

Một thư viện thống kê số người đến đọc sách vào buổi tối trong 30 ngày của tháng vừa qua như sau: 

85 81 65 58 47 30 51 92 85 42 55 37 31 82 63
33 44 93 77 57 44 74 63 67 46 73 52 53 47 35

a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp với lớp đầu tiên là đoạn [25; 34], lớp tiếp theo là đoạn [35;44],…lớp cuối cùng là đoạn [85;94] (độ dài mỗi đoạn là 9)

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột

Hướng dẫn giải:

Câu a:

Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp

Lớp  Tần số Tần suất (%)
[25;34] 3 10
[35;44] 5 17
[45;54] 6 20
[55;64] 5 17
[65;74] 4 13
[75;84] 3 10
[85;94] 4 13
  N = 30  

Câu b:

Biểu đồ tần suất hình cột

 

Trên đây là nội dung chi tiết Giải bài tập nâng cao Toán 10 Chương 5 Luyện tập (trang 169) với hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 10 học tập thật tốt. 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)