ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG môn Hóa THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình lần 1 kì thi THPT Quốc gia 2017 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

Câu 1: Từ 1 tấn mùn cưa chứa 60% xenlulozơ điều chế ancol etylic 700. Hiệu suất của quá trình là 70%, khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8g/ml.Thể tích ancol 700 thu được là:

A. 208,688 lít                         B.298,125 lít              C.452,893 lít                           D. 425,926 lít

Câu 2: Hòa tan 30 gam glyxin trong 60 gam etanol rồi thêm từ từ 10 ml dung dịch H2SO4 đặc, sau đó nung nóng một thời gian. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh, rồi trung hòa bằng NH3 dư thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 33g. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 75%                                    B.80%                                     C. 85%                        D.60% 

Câu 9: Hợp chất A có công thức phân tử C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có 2 chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của  m là :

A. 9,60g                                  B.  23,1g                                 C. 11,4g                       D. 21,3g

Câu 14: Để bảo vệ vỏ tàu người ta thường dùng phương pháp nào sau đây:

A. Dùng hợp kim không gỉ                            B. Dùng chất chống ăn mòn

C. Mạ một lớp kim loại bền lên vỏ tàu.        D. Gắn lá Zn lên vỏ tàu.

Câu 15: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và HNO3.Muốn điều chế 29,7kg xenlulozơ trinitrat ( hiệu suất là 90%) thì thể tích HNO3 96% (d =1,52 g/ml) cần dùng là:

A. 1,439 lít                              B.15 lít                                    C. 24,39 lít                  D. 14,39 lít

Câu 16: Tính chất của anilin yếu hơn NH3 thể hiện ở phản ứng nào?

A. Anilin tác dụng được với axit                                          B. Anilin dễ tạo kết tủa với dung dịch FeCl3

C. Anilin tác dụng dễ dàng với nước Brom                        D.Anilin không làm đổi màu quỳ tím

Câu 17: Nhận định nào dưới đây không đúng về Glucozơ và Fructozơ.

A. Glucozơ và Fructozơ đều tác dụng được với hidro tạo poliancol

B. Glucozơ và Fructozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.

C. Glucozơ có phản ứng tráng bạc vì nó có tính chất của nhóm –CHO

D. Khác với Glucozơ, Fructozơ không có phản ứng tráng bạc vì nó ở dạng mạch hở, no, không có nhóm –CHO

Câu 18: Cho khí CO đi qua ống chứa 0,04 mol X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng, ta nhận được 4,784 gam chất rắn Y ( gồm 4 chất), khí đi ra khỏi ống dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp X là:

A.24,42%                                B.25,15%                    C.32,55%                                D.13,04%

Câu 19: Cho 1,22g một este E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol KOH, cô cạn dung dịch thu được 2,16g hỗn hợp muối F. Đốt cháy hoàn toàn muối này thu được 2,64g CO2 ; 0,54g H2O và a gam K2CO3. ME < 140 đvC. Trong F phải chứa muối nào sau đây?

A. CH3C6H4-OK                       B. C2H5COOK              C. CH3COOK                            D. HCOOK

Câu 21: Bốn kim loại Na, Al, Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T. Biết: X, Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. X, Y, Z, T lần lượt là:

     A.  Na; Fe; Al; Cu.                                      B. Na; Al; Fe; Cu. 

     C.  Al; Na; Cu; Fe.                                      D. Al; Na; Fe; Cu.

Câu 22: Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm dipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin. Mặt khác đốt cháy m gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp O2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 78,28g. Giá trị của  m gần nhất với giá trị nào :

A. 40                           B. 50                           C. 35                           D. 45

Câu 23: Muốn tổng hợp 120 kg metylmetacrylat, hiệu suất quá trình este hóa và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%, khối lượng axit và ancol cần dùng lần lượt là :

     A. 170 kg và 80 kg                                   B. 65 kg và 40 kg 

     C. 171 kg và 82 kg                                    D. 215 kg và 80 kg

Câu 24: Ứng dụng nào sau đây của amino axit là không đúng :

     A. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh

     B. Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt)

     C. Amino axit thiên nhiên (hầu hết là a-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

     D. Các amino axit có nhóm –NH2 ở vị trí số 6 trở lên là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon.

Câu 25: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2g Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 23,3g hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư thấy thoát ra V lit khí H2(dktc). Giá trị của  V là :

     A. 10,08                 B. 4,48                        C. 7,84                        D. 3,36

Câu 27: Có các nhận định sau :

1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.

2. Lipit gồm các chất béo ,sáp, steroid, photpholipit,...

3. Chất béo là chất lỏng

4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

5. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.

Số nhận định đúng :

     A. 5                                                B. 2                             C. 4                              D. 3

Câu 28: Phân biệt 3 dung dịch : H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ dùng một thuốc thử là :

 A. dung dịch HCl       B. dung dịch NaOH    C. Natri kim loại         D.  Quì tím

Câu 29: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe – Cu. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để thu được  Cu kim loại?

     A. Dung dịch Cu(NO3)2 dư                       B. Dung dịch MgSO4 dư

     C. Dung dịch Fe(NO3)2 dư                       D. Dung dịch FeCl3 dư

Câu 30: Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư cần 0,18 mol HCl. Khối lượng xà phòng 72% sinh ra từ 1 tấn chất béo trên là :

A. 1434,26 kg            B. 1703,33 kg            C.  1032,67 kg            D. 1344,26 kg

Câu 31: Lấy 14,3g hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn đem đốt nóng trong oxi dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được 22,3g hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dùng để hòa tan hỗn hợp Y.

A. 400 ml                    B. 600 ml                    C.  500 ml                   D.  750 ml

Câu 37: Cho 5,6g hỗn hợp X gồm Mg, MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3. Sau phản ứng thu được 0,224 lit khí N2O (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch Y cẩn thận thu được m gam muối. Giá trị của  m là :

     A. 20,51g               B. 23,24g                    C. 24,17g                    D. 18,25g

Câu 38: Nhận định nào sau đây là đúng nhất :

     A. Phân tử polime do nhiều đơn vị mắt xích tạo thành

     B. Xenlulozo có thể bị đề polime khi được đun nóng

     C. Monome và mắt xích trong polime có cấu tạo giống nhau

     D. Cao su lưu hóa là sản phẩm khi lưu hóa cao su thiên nhiên.

Câu 39: Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào sau đây :

     A. Saccarozo         B. Dextrin                   C. Mantozơ                 D. Glucozơ

Câu 40: Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm. Trong X, % khối lượng của nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,449% ; 7,865% ; 15,73%. Khi cho 4,45g X phản ứng hoàn toàn với NaOH (đun nóng) được 4,85g muối khan. Nhận định nào về X sau đây không đúng :

A. X vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH

B. Phân tử X chứa 1 nhóm este

C. X dễ tan trong nước hơn Alanin

D. X là hợp chất no, tạp chức.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình lần 1 nhé!

ĐÁP ÁN ĐỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - THÁI BÌNH

1.D

2.B

3.A

4.C

5.B

6.B

7.A

8.A

9.B

10.B

11.C

12.B

13.A

14.D

15.D

16.D

17.D

18.D

19.D

20.B

21.D

22.C

23.D

24.B

25.C

26.B

27.D

28.D

29.A

30.D

31.C

32.B

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.D

39.A

40.C

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình lần 1 thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1