YOMEDIA

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2019 môn GDCD

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2019 môn GDCD. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

YOMEDIA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

  Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

                                                                                    Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

     ĐỀ THI THAM KHẢO                            Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề          

Họ, tên thí sinh: .........................................................................

Số báo danh: .............................................................................

 

Câu 81. Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là

        A. sử dụng pháp luật.                                    B. tuân thủ pháp luật.

        C. thi hành pháp luật.                                   D. áp dụng pháp luật.

Câu 82. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các

        A. thỏa ước lao động tập thể.                            B. kỹ năng giao lưu trực tuyến.

        C. quan hệ giao dịch dân sự.                             D. quy tắc quản lí nhà nước.

Câu 83. Theo quy định của pháp luật, người từ đủ  16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi

        A. khuyết điểm.              B. hoạt động.                C. tội phạm.                 D. hành vi.

Câu 84. Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng  làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa

        A. người sử dụng lao động và đối tác.                     B. lao động nam và lao động nữ. 

        C. lực lượng lao động và bên đại diện.                    D. nhà đầu tư và đội ngũ nhân công.

 Câu 85. Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền

        A. khiếu nại.                B. tố cáo.                   C. tố tụng.                  D. khiếu kiện.

Câu 86. Công dân được tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền

        A. thẩm định.                B. đàm phán.                 C. sáng tạo.                 D. đối thoại.

Câu 87. Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được

  A. thay đổi đồng bộ cơ cấu kinh tế.                     

  B. lựa chọn mọi nguồn quỹ phúc lợi.

  C. trực tiếp kí kết hiệp định toàn cầu.                 

  D. hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

Câu 88. Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là

        A. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.                        B. thúc đẩy hiện tượng độc quyền.

        C. triệt tiêu quan hệ cung - cầu.                            D. nâng cao tỉ lệ lạm phát.

Câu 89. Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

        A. tư liệu sản xuất.                                        B. phương thức sản xuất.

        C. điều kiện lao động.                                   D. sức lao động.

Câu 90. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi được dùng để trả nợ, nộp thuế là tiền tệ đã thực hiện chức năng nào dưới đây?

        A. Cung cấp thông tin.                                   B. Cung cấp dịch vụ.

        C. Phương tiện cất trữ.                                  D. Phương tiện thanh toán.

Câu 91. Quy luật giá trị yêu cầu, sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động

        A. mang tính ngẫu nhiên.                                  B. mang tính bất biến.

        C. cá biệt cần thiết.                                          D. xã hội cần thiết.

Câu 92. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi cầu giảm, sản xuất và kinh doanh thu hẹp thì lượng cung  hàng hóa

        A. giảm xuống.               B. ổn định.                  C. tăng lên.                 D. giữ nguyên.

Câu 93. Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?

  A. Tố cáo công khai.                               B. Khiếu nại tập thể.

  C. Kinh doanh ngoại tệ.                            D. Giải cứu con tin.

Câu 94. Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh không đảm bảo quy định về an toàn phòng chống cháy nổ là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

  A. Dân sự.                B. Hình sự.              C. Hành chính.           D. Kỉ luật.

Câu 95. Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?

  A. Ổn định ngân sách quốc gia.                     

  B. Đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân.

  C. Cắt giảm nguồn vốn viện trợ.                   

  D. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật.

Câu 96. Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là bất kì công dân nào khi tham gia hoạt động  sản xuất, kinh doanh đều phải

  A. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.                  B. đóng thuế đầy đủ và đúng hạn.

  C. sử dụng các dịch vụ bảo hiểm.                   D. chuyển giao mọi bí quyết làng nghề.

Câu 97. Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động?

  A. Trực tiếp thỏa thuận tiền lương.               

  B. Tuân thủ thỏa ước lao động tập thể.

  C. Tự do đề đạt nguyện vọng.                      

  D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.

Câu 98. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác  để thực hiện hành vi nào dưới đây?

  A. Tuyên truyền thông tin nội bộ.                  B. Giới thiệu sản phẩm đa cấp.

  C. Tiến hành vận động tranh cử.                    D. Cấp cứu người bị điện giật.

Câu 99. Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây  được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

  A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.                

  B. Lực lượng bưu chính viễn thông.

  C. Đội ngũ phóng viên báo chí.                          

  D. Nhân viên chuyển phát nhanh.

Câu 100. Cử tri kiến nghị với Đại biểu Quốc hội về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

  A. Tự chủ phán quyết.                              B. Tự do ngôn luận.

  C. Quản lí cộng đồng.                              D. Quản lí nhân sự.

Câu 101. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

  A. Phổ thông.             B. Bình đẳng.            C. Đại diện.             D. Trực tiếp. 

Câu 102. Công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi các bộ luật là thực hiện quyền tham gia  quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây?

  A. Cả nước.               B. Vùng miền.            C. Cơ sở.                D. Địa phương.

Câu 103. Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền được phát triển  không thể hiện ở việc  công dân được

  A. bồi dưỡng để phát triển tài năng.               B. chuyển nhượng quyền tác giả.

  C. chăm sóc sức khỏe ban đầu.                      D. tham gia hoạt động văn hóa.

Câu 104. Pháp luật về sự phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế quy định, công dân khi tiến  hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

  A. Trực tiếp tham gia quản lí thị trường.         

  B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

  C. Tự chủ phân phối mọi mặt hàng.                 

  D. Đồng loạt mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Câu 105. Anh X báo với cơ quan chức năng về việc anh C tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng  với quy mô lớn. Anh X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

  A. Phổ biến pháp luật.                             B. Tuân thủ pháp luật.

  C. Sử dụng pháp luật.                              D. Áp dụng pháp luật.

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2019 môn GDCD, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

YOMEDIA