YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Thanh Trì có đáp án

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức trước khi bước kì thi học kì 2. HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK2 môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Thanh Trì có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả chương trình Toán học kì 2 lớp 7. Mời các em cùng tham khảo.

Trường THCS Thanh Trì

Họ và tên:…………………..

Lớp:……………

ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TOÁN - LỚP 7

(Thời gian làm bài 90 phút)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2điểm).

Bài 1.  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tích của hai đơn thức M = 4x2y và N =\( - \frac{1}{2}\) x2y là:

A. \(\frac{7}{2}\)x2y

  B. \(\frac{9}{2}\)x2y

C. -2x2y

D. -2x4y2.

Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 3x – 1?

A. ( \(\frac{-1}{3}\);0)

  B. (\(\frac{1}{3}\) ;0)

C. (0;1)

D. (0; -1).

Câu 3. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm của tam giác, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. GM = \(\frac{1}{3}\)AM

  B. GM =\(\frac{1}{2}\) AM

C. AM =\(\frac{2}{3}\) AG

D. AG = \(\frac{2}{3}\) AM.

Câu 4. Bộ ba số  đo nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác cân?

A. 3cm; 4cm; 5cm

  B. 3cm; 2cm; 1cm

C. 3cm; 2cm; 3cm

D. 3cm; 3cm; 9cm.

Bài 2. Xác định câu Đúng/Sai bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp.

Khẳng định

Đúng

Sai

1) Tổng hai đa thức bậc 3 là một đa thức bậc 3.

 

 

2) x = 1 là một nghiệm của đa thức x2  - 2x +1 .

 

 

3) Nếu điểm O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC thì OA = OB = OC.

 

 

4) Một tam giác vuông cân có độ dài cạnh huyền bằng 2 dm thì độ dài mỗi cạnh góc vuông là 1dm.

 

 

Phần II: TỰ LUẬN

Bài 1: Điểm thi đua trong các tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) Dấu hiệu là gì?

b) Lập bảng tần số. Tìm mốt của dấu hiệu.

c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.

Bài 2: Cho hai đa thức \(P\left( x \right) = 5{x^3} - 3x + 7 - x\) và \(Q\left( x \right) =  - 5{x^3} + 2x - 3 + 2x - {x^2} - 2\)

a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x). Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x)

b) Tìm nghiệm của đa thức P(x) + Q(x).

Bài 3: Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông .

b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ  D vẽ DE \( \bot \) BC (E \( \in \) BC). Chứng minh DA = DE.

c) ED cắt AB tại F. Chứng minh DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Bài 4: Tìm các số nguyên x, y biết:  \(\frac{5}{x} + \frac{y}{4} = \frac{1}{8}\) ( x \( \ne \) 0)

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn : Toán 7

(Thời gian làm bài: 90 phút)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm).

 

Bài 1

Bài 2

 Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

1)

2)

3)

4)

 Đáp án

D

B,D

A;D

C

Sai

Đúng

Đúng

Sai

 Điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề thi HK2 môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Thanh Trì các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK2 môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Thanh Trì có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA