YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Văn Linh năm 2019-2020 có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án do Hoc247 tổng hợp và biên soạn bao gồm các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm sẽ giúp các em vừa kiểm tra kiến thức đã học vừa củng cố các kỹ năng làm bài để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp tới của môn Sinh học 12. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

BÀI KIỂM TRA GIỮA HK1 LỚP 12 (Bài số 1)   

Năm học 2019-2020

Thời gian làm bài: 45 phút

Họ, tên thí sinh:.............................................................................Lớp:………………………..

II. Phần trắc nghiệm (0,5 đ/1 câuà 6 đ)

Câu 1: Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb  x  aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ

A. 3 : 1.                                  B. 1 : 1 : 1 : 1.                 C. 9 : 3 : 3 : 1.             D. 1 : 1.

Câu 2: Phép lai một tính trạng cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 15 : 1. TT này di truyền theo quy luật

A. tác động cộng gộp.                                                  B. liên kết gen.  

C. hoán vị gen.                                                                          D. di truyền liên kết với giới tính.

Câu 3: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường có thể tạo ra

A. 16 loại giao tử.                                                         B. 2 loại giao tử.              

C. 4 loại giao tử.                                                           D. 8 loại giao tử.

Câu 4: Ở ruồi giấm, gen qui định tính trạng màu sắc thân và gen qui định tính trạng độ dài cánh nằm trên cùng một nhiễm sắc thể thường (mỗi gen qui định một tính trạng). Lai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với dòng ruồi giấm thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi cái F1, trong trường hợp xảy ra hoán vị gen với tần số18%. Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt xuất hiện ở FB tính theo lí thuyết là

A. 82%.                                                B. 9%.                            C. 41%.                         D. 18%.

Câu 5: Ở cà chua, gen qui định tính trạng hình dạng quả nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định quả bầu dục. Lai cà chua quả tròn với cà chua quả bầu dục thu được F1 toàn cây quả tròn. Cho các cây F1 giao phấn, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ

A. 1: 2 : 1.                                       B. 1 : 1.                          C. 9 : 3 : 3 : 1.              D. 3 : 1.

Câu 6: Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm TC  thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu được F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài. Tần số HVG ở ruồi cái F1 trong phép lai này là

A. 20,5%.                                             B. 4,5%.                        C. 9 %.                          D. 18%.

Câu 7: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm tỉ lệ 1/16?

A. AaBB  x  aaBb.                          B. Aabb  x  AaBB.               

C. AaBb  x  Aabb.                          D. AaBb  x  AaBb.

Câu 8: Ở một loài TV, gen A -thân cao trội hoàn toàn so với gen a - thân thấp, gen B - quả tròn trội hoàn toàn so với gen b - quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp NST. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con PL theo TL: 310 cây thân cao, quả tròn : 190 cây thân cao, quả dài : 440 cây thân thấp, quả tròn : 60 cây thân thấp, quả dài. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là

A. 6%.                                                  B. 36%.                          C. 12%.                      D. 24%.

Câu 9: Lai hai dòng cây hoa trắng TC với nhau, F1 thu được toàn cây hoa trắng. Cho cáccây F1 tự thụ phấn, ở F2 có sự TLPLKH: 131 cây hoa trắng : 29 cây hoa đỏ. Có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật

A. tương tác giữa các gen không alen.                                    B. di truyền ngoài nhân.   

C. hoán vị gen.                                                                           D. liên kết gen.

Câu 10: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- ở đời con là

A. 3/256.                                              B. 1/16.                         C. 81/256.                     D. 27/256.

Câu 11: Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen quy định nhóm máu có 3 alen (IA, IB và Io). Cho biết các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên ở trong quần thể người là

A. 54.                                               B. 24.                             C.  10.                            D. 64.

Câu 12: Ở một loài TV chỉ có 2 dạng màu hoa là đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa màu đỏ đã thu được thế hệ lai với tỉ lệ phân li KH: 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Có thể kết luận, màu sắc hoa được quy định bởi

A. một cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tính.

B. hai cặp gen liên kết hoàn toàn.

C. hai cặp gen không alen tương tác bổ trợ (bổ sung).

D. hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp.

Đáp án phần trắc nghiệm đề thi giữa HK1 môn Sinh học lớp 12 năm 2019-2020

II. Trắc nghiệm (0.5 đ/câu)

Câu

Đáp án

1

B

2

A

3

C

4

C

5

D

6

D

7

D

8

D

9

A

10

D

11

A

12

C

 

{-- Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đềthi giữa HK1 môn Sinh học lớp 12 năm 2019-2020 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 12 - Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:  

​Chúc các em học tập tốt !

 

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON