Đề kiểm tra khảo sát chất lượng chương Dao Động Cơ Vật lý 12

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra khảo sát chất lượng lần 1 môn Vật Lý 12 chương I: Dao Động Cơ Học có lời giải chi tiết. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi trắc nghiệm đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương trình Vật lý lớp 12. Mời các em cùng tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG 1- DAO ĐỘNG CƠ HỌC

MÔN: VẬT LÝ − LẦN 01
Thời gian làm bài 90 phút

(Đề thi gồm 05 trang)

Họ và tên: …………………………………………

Lớp      :……………………………………………

 

Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình  x=5cos(πt +π/3) có chu kỳ bằng bao nhiêu?

            A:2s                B: 0.5s                                    C: π s                          D:2π s

Câu 2: Đường biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc theo li độ là?

            A:elip             B: đoạn thẳng                        C: đường thẳng                     D: hypebol

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai

            A: Lực kéo về có độ lớn tỷ lệ với độ lớn li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng

            B: Gia tốc có độ lớn tỷ lệ với độ lớn ly độ và luôn hướng về vị trí cân bằng

            C: vận tốc vuông pha với lực kéo

            D: quỹ đạo con lắc lò xo dao động điều hòa  theo hình sin

Câu 4: Một con lắc đơn dao động có chiều dài l gắn vật m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g thì chu kỳ con lắc là?

A: 2π\(\sqrt {\frac{g}{l}} \)                     B:  \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{l}{g}} \)                  

C: 2π\(\sqrt {\frac{l}{g}} \)                    D.  \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \) 

Câu 6:Một vật dao động điều hòa ,khẳng định nào sau đây là đúng

            A: Động năng biến thiên tuần hòa theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động

            B:Động năng cực đại tại vị trí biên

            C: Thế năng cực đại tại vị trí cân bằng

            C: Cơ  năng bằng tổng động năng và thế năng tại vị trí bất kỳ

Câu 9: Trong dao động điều hòa thì gia tốc

            A: cùng pha với vận tốc                              B: Vuông pha với li độ       

            C: cùng pha với lực kéo                              D: trễ pha π so với li độ

Câu 11: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào?

            A: Tần số của ngoại  lực cưỡng bức

            B: biên độ của ngoại lực  cưỡng bức

            C: độ chêch lệch giữa tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng

            D: Pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức

Câu 15:Một con lắc lò xo có độ cứng k=100(N/m) gắn  vật m=100g. Động năng biến thiên tuần hoàn với chu kỳ bằng bao nhiêu?

            A:5s                B:0.2               C:0.1s             D:0.5s

Câu 16: Trong dao động điều hòa thì

A. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật

B. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc là những véctơ không đổi

C. Véctơ vận tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật, véctơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

D. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn đổi hướng khi đi qua vị trí cân bằng

Câu 17: Trong dao động tắt dần thì  đại lượng nào sau đây giảm dần theo thời gian

            A: li độ và thế năng                          B: Biên độ và động năng

            C: Vận tốc và động năng                 D: biên độ và cơ  năng

Câu 18: một con lắc lò xo dao động điều hòa,khi qua vị trí có gia tốc bằng nửa giá trị cực đại thì tỷ số giữa động năng và thế năng là bao nhiêu?

            A:3                  B:2                  C:1/3                          D:1/2

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT:

1A     

 2B      

3D      

 4C     

5A     

   6B   

   7C    

   8C  

    9C 

   10B

11D

12C

13B

14A

15C

16C

17D

18A    

19C  

 20C

21C

 22C

 23B

24B

 25D

 26C

27D

28C

29D

30C

  

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích đoạn một phần câu hỏi trong Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý 12 Chương I- Dao Động Cơ Học có đáp án và lời giải.

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.