YOMEDIA

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Tây Thạnh

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa hữu cơ chương trình THPT, Học247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Tây Thạnh. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị tốt cho các bài thực hành trên lớp và đạt thành tích cao trong học tập.

TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 12

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Câu 1 : Chất không tan trong nước lạnh là :

 1. Tinh bột                 B. Fructozơ                 C. Saccarozơ               D. Glucozơ.

Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamion (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đkc). Giá trị của V là :

 1. 1,12                       B. 3,36                         C. 4,48                       D. 2,24

Câu 3 : Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

 1. C6H5CH2NH2.       B. C6H5NH2.               C. NH3                        D. (CH3)2NH

Câu 4 : Trong công thức của dầu dừa có nhiều nhất nhóm :

 1. COO                     B. NH2                         C. OH                         D. CHO

Câu 5 : Este có mùi chuối chin có tên là isoamyl axetat. Khi thuỷ phân este này trong môi trường NaOH thì thu được muối tương ứng là :

 1. HCOONa              B. CH3COONa                       C. C2H5COONa          D. C6H5COONa.

Câu 6 : Trong Nicotin có chứa nhóm :

 1. Xeton                    B. Andehit                  C. Amin                      D. Este

Câu 7 : Tristerin được sử dụng là chất làm cứng trong sản xuất nến và xà phòng. KHo61ilu7o75ng phân tử của tristerin là

 1. 862                        B. 884                         C. 890                         D. 806

Câu 8 : Các tên gọi và CTCT nào sau đây không phù hợp với nhau?

      A. Propyl fomat HCOOCH2CH2CH3.          C. etyl propionat C2H5COOC2H5.

     B. Etyl propionat C2H5COOC2H5.                D. vinyl axetat CH2 = CHCOOCH3.

Câu 9 : Ở điều kiện thường, X là chất kết tinh không màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước, đặc biệt tan nhiều trong nước nóng. X có nhiều loài thực vật như : mía, củ cải đường, thốt nốt. X là :

 1. Saccarozơ              B. tinh bột                   C. Fructozơ                 D. Glucozơ.

Câu 10 : Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là :

     A. Metyl amin, natri axetat.                           C. Anilin, metyl amin

     B. Metyl amoni clrua, axit axetic                   D. Natri clorua, metylamin.

Câu 11: Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?

 1. Triolein                  B. Anilin                     C. Glucozo                  D. Metylamin

Câu 12 : Cần phải truyền glucozo cho người có nồng độ glucozo trong máu như thế nào?

 1. > 0,1%                   B. < 0,1%                    C. = 0,1%                    D. = 0,9%

Câu 13 : Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được dùng làm thuốc sung. Công thức của xenlulozo trinitrat là :

     A. [C6H10O5(ONO2)3]n.                                  C. [C12H22O11(ONO2)3]n.

     B. [C7H6O2(ONO2)3]n.                                   D. [C6H7O2(ONO2)3]n.

Câu 14 : Trong số các chất sau :

  (1) Tinh bột                 (2) mantozo                 (3) fructozo

 (4) Glucozo                (5) saccarozo               (6) xenlulozo.

Chất thuộc loại polisaccarit là :

 1. 1,3                         B. 4,6                          C. 1,6                          D. 2,5

Câu 15 : Khi thuỷ phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?

 1. Etyl axetat             B. Muối                       C. Este đơn chức, no              D. Chất béo.

Câu 16 : Hợp chất hữu cơ X có công thứ đơn giản nhất là CH2O. X có phản ứng tráng gương và hoà tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Chất X là :

 1. Saccarozo              B. Xenlulozo               C. Tinh bột                  D. Glucozo

Câu 17 : Trimetylamin là chất chủ yếu gây nên mùi tanh của cá, đặc biệt là cá mè. Số nguyên tử Hidro có trong 1 phân tử trimetylamin là :

 1. 7                            B. 9                                         C. 11                           D. 5

Câu 18 : Amilozo tạo thành từ các gốc :

 1. b - fructozo           B. a - glucozo                         C. a - fructozo                        D. b - glucozo

Câu 19 : Nhận định nào đúng khi nói về fructozo :

    A. Có nhiều trong nho chín.                                       C. Tham gia phản ứng thuỷ phân

    B. Làm mất màu nước brom.                                     D. Là monosaccarit.

Câu 20 : Phân tử xenlulozo trong sợi bong có chỉ số n là 10052. Phân tử khối của xenlulozo là :

 1. 1268424                B. 1624424                             C. 1682424                 D. 1628424

Câu 21 : Đun nóng 4,5 gam metyl fomat với dung dịch KOH lấy dư. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là :

 1. 6,3 gam                 B. 12,6 gam                             C. 5,1 gam                   D. 10,2 gam

Câu 22 : X (anilin) có CTPT C6H7N. Nó là một trong những amin thơm đơn giản nhất và quan trọng nhất. Ứng dụng chủ yếu của nó là để sản xuất PU (poly ure). Giống như các amin đơn khác, nó có mùi khó chịu của cá ươn. Tính khối lượng muối thu được khi cho 13,95 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư.

 1. 21,215 gam           B. 49,500 gam                         C. 19,425 gam             D. 19,275 gam

Câu 23 : Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại Trieste  được tạo ra tối đa là :

 1. 4                            B. 6                                         C. 5                             D. 3

Câu 24 : Cho 5,625 gam glucozo lên men thành acol etylic thấy thoát ra 1,19 lít khí CO2 (đkc). Hiệu suất của quá trình lên men là :

 1. 82,5%                    B. 85%                                    C. 72,5%                     D. 62,5%

Câu 25 : Từ 19,44 kg xenlulozo có thể điều chế được bao nhiêu kg xenlulozo trinitrat, biết hiệu suất phản ứng đạt 70%?

 1. 24,948 kg              B. 102,62kg                            C. 50,914kg                D. 35,640kg.

Câu 26 : Cho chuỗi biến hoá sau : glucozo  X  Y. Biết khối lượng glucozo đã sử dụng là 18 gam. Khối lượng Y thu được là :

 1. 17,6 gam               B. 14,8 gam                             C. 8,8 gam                   D. 7,4 gam

Câu 27 : Xà phòng hoá hoàn toàn a gam chất béo cần vừa đủ 0,18 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được b gam xà phòng. Mối liên hệ giữa a và b là :

 1. a = b + 1,68           B. b = a + 1,68                                    C. a = b + 1,52                        D. b = a + 1,52

Câu 28 : Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch  NaOH thu được các sản phẩm hữu cơ là :

     A. axit axetic và phenol                                             C. natri axetat và natri phenolat

     B. natri axetat và phenol                                            D. natri axetic và natri phenolat.

Câu 29 : Cho hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức no và một ancol đơn chức , phân tử có 1 liên kết đôi, có khối lượng m gam. Khi nạp m gam hỗn hợp vào một bình kín Y dung tích 6 lít và cho X bay hơi ở 136,50C. Khi X bay hơi hoàn toàn thì áp suất trong bình là 0,28 atm. Nếu cho m gam X este hoá với 45 gam axit axetic thì hiệu suất phản ứng đạt h%. Tổng este thu được theo m và h là :

    A. (2m + 4,2)h/100                                        C. (m + 2,1)h/100

   B. (1,5m + 3,15)h/100                                   D. (m + 4,2)h/100

Câu 30 : Để làm được một tấm gương soi đẹp thì lớp bạc cần dày 10nm, nghĩa là cứ 1cm2 kính cần 1,05mg Ag. Khối lượng glucozo cần dùng để tráng một tấm gương có kích thước 40x60cm là bao nhiêu gam?

     A. 1,08 gam               B. 1,8 gam                   C. 2,1 gam                   D. 4,2 gam

...

Trên đây là Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Tây Thạnh, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu cùng chuyên mục tại:

Chúc các em học tập thật tốt!      

 

AMBIENT
?>