YOMEDIA

Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Tiên Động có đáp án

Tải về

Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Tiên Động có đáp án được Hoc247 tổng hợp dưới đây bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức quan trọng đầu năm học một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

Trường THCS Tiên Động

 

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 7

Năm học: 2018-2019

Thời gian làm bài 60  phút

Câu 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính:

  1. 25.125.32.7                                       c) \(\left( {\frac{3}{4} + \frac{{ - 7}}{2}} \right).\left( {\frac{2}{{11}} + \frac{6}{{11}}} \right)\)
  2. 15.(-7) + 15.(-3)                               d) \(2\frac{3}{4}.( - 0,4) - 1\frac{3}{5}.2,75 + ( - 1,2):\frac{4}{{11}}\)

e) \(\frac{{42}}{{46}} + \frac{{250}}{{286}} + \frac{{ - 2121}}{{2323}} + \frac{{ - 125125}}{{143143}}\)

Câu 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết:

     a) x + 3 = -21                                                 

b)   \(\frac{4}{5} + \frac{1}{5}:x = \frac{1}{6}\)

c) \(\left( {3\frac{1}{2} - 2.x} \right).1\frac{1}{3} = 7\frac{1}{3}\)                                        

d) \(\left( {\frac{{3x}}{7} + 1} \right):( - 4) = \frac{{ - 1}}{{28}}\)

e) \(\frac{{x - 3}}{3} = \frac{{27}}{{x - 3}}\)

Câu 3 (1,5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng \(\frac{1}{5}\) số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng \(\frac{5}{2}\) số học sinh giỏi, số học sinh trung bình bằng 50% số học sinh khá, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh các loại giỏi, khá, trung bình, yếu.

Câu 4 (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Oy, Oz sao cho \(\widehat {{\rm{xOy}}}{\rm{  =  5}}{{\rm{0}}^{\rm{0}}},\widehat {{\rm{xOz}}}{\rm{  =  12}}{{\rm{0}}^{\rm{0}}}\)

a) Tính \(\widehat {{\rm{yOz}}}\)?

b) Vẽ tia On, Om lần lượt là tia phân giác của các \(\widehat {{\rm{xOy}}},\widehat {{\rm{yOz}}}\). Tính \(\widehat {{\rm{mOn}}}\)?

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tia Ox có là tia phân giác của \(\widehat {{\rm{yOt}}}\) không? Vì sao?

Câu 5 (1 điểm).

 Chứng minh rằng: \(\frac{1}{6} < \frac{1}{{{5^2}}} + \frac{1}{{{6^2}}} + \frac{1}{{{7^2}}} + ... + \frac{1}{{{{100}^2}}} < \frac{1}{4}\)

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS Tiên Động

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 7

Năm học: 2018-2019

 

 

Câu

Nội dung

Điểm

 

Câu 1

(2,5điểm)

a) 25.125.32.7 = (25.4).(125.8).7 = 100.1000.7 = 700 000 

b) 15.(-7) + 15.(-3) = 15.[(-7)+(-3)]= 15.(-10)= -150

c) \(\left( {\frac{3}{4} + \frac{{ - 7}}{2}} \right).\left( {\frac{2}{{11}} + \frac{6}{{11}}} \right) = \left( {\frac{3}{4} + \frac{{ - 14}}{4}} \right).\left( {\frac{2}{{11}} + \frac{6}{{11}}} \right)\)

\( = \frac{{ - 11}}{4}.\frac{8}{{11}} =  - 2\)

d) \(2\frac{3}{4}.( - 0,4) - 1\frac{3}{5}.2,75 + ( - 1,2):\frac{4}{{11}}\)=

\(\begin{array}{l}
 = \frac{{11}}{4}.\frac{{ - 2}}{5} - \frac{8}{5}.\frac{{11}}{4} + \frac{{ - 6}}{5}.\frac{{11}}{4}\\
 = \frac{{11}}{4}.\left( {\frac{{ - 2}}{5} - \frac{8}{5} + \frac{{ - 6}}{5}} \right)\\
 = \frac{{11}}{4}.\frac{{ - 16}}{6} = \frac{{ - 44}}{5}
\end{array}\)

e)  \(\frac{{42}}{{46}} + \frac{{250}}{{286}} + \frac{{ - 2121}}{{2323}} + \frac{{ - 125125}}{{143143}} = \frac{{21}}{{23}} + \frac{{125}}{{143}} + \frac{{ - 21}}{{23}} + \frac{{ - 125}}{{143}}\)

=\(\left( {\frac{{21}}{{23}} + \frac{{ - 21}}{{23}}} \right) + \left( {\frac{{125}}{{143}} + \frac{{ - 125}}{{143}}} \right) = 0 + 0 = 0\)

0,5

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 

 

0,5

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Tiên Động có đáp áncác em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Tiên Động có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA