YOMEDIA

Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Ngọc Châu có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Ngọc Châu có đáp án, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt để làm bài thi đạt kết quả cao

UBND TP HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU

 

 

 ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN THI: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

 

 

Câu 1 ( 2 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):       

a) \(11\frac{3}{{13}} - \left( {2\frac{4}{7} + 5\frac{3}{{13}}} \right)\)

b)  \(\frac{6}{7} + \frac{5}{8}:5 - \frac{3}{{16}}.{\left( { - 2} \right)^2}\)

c) \(\frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{{ - 2}}{{11}} + \frac{4}{{ - 9}} + \frac{7}{{15}}\quad \)

d)  \(\frac{7}{{19}}.\frac{8}{{11}} + \frac{3}{{19}}.\frac{7}{{11}} + \frac{{ - 12}}{{19}}\)

Câu 2 ( 2 điểm): Tìm x, biết:   

\(a)\quad \frac{{11}}{{12}}\,\,.\,\,{\rm{x }}\,{\rm{ +  }}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{4}}}\,\,\, = \,\,\, - \,\,\frac{1}{6}\)

\(b)\;\,\,3\frac{1}{2}\,\,\, + \,\,2x\,\,\, = \,\,\,5\frac{1}{3}\,\,\,:\,\,\,2\frac{2}{3}\)

\(c)\quad \frac{7}{5}\,\, - \,\,\frac{1}{5}\,\,\left| {x + 3} \right|\,\, = \,\,1\quad \)

d)     3. 5  =  45

Câu 3 (3 điểm):

1. Lớp 6B có 45 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá gấp 3 lần số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh trung bình.

     a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6B.

     b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

2. Tìm số nguyên n để   6n + 4   chia hết cho   2n + 1

Câu 4 (2 điểm):  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  \(\widehat {xOy}\; = \;{100^0};\widehat {xOz} = \;{50^0}\) 

a) Tia Oz có là tia phân giác của góc \(\widehat {xOy}\) không? Vì sao?

b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của góc \(\widehat {xOt}\)

Câu 5 (1 điểm):  

Chứng minh rằng:  \(\frac{7}{{12}}\,\,\, < \,\,\,\frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{3.4}} + \frac{1}{{5.6}} + ... + \frac{1}{{99.100}}\,\,\,\, < \,\,\,\frac{5}{6}\)

 

UBND TP HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU

 

 ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2018- 2019

MÔN THI: Toán 7

 

 

 

Bài

Ý

Nội dung

Điểm TP

Tổng điểm

1

 

a

a) \(\begin{array}{l}
11\frac{3}{{13}} - \left( {2\frac{4}{7} + 5\frac{3}{{13}}} \right)\,\, = \,11\frac{3}{{13}} - 2\frac{4}{7} - 5\frac{3}{{13}}\\
 = \,\left( {11\frac{3}{{13}} - 5\frac{3}{{13}}} \right) - 2\frac{4}{7} = 6 - 2\frac{4}{7} = 3\frac{3}{7}
\end{array}\)

0.25

0.25

0.5

b

b)  \(\begin{array}{l}
\frac{6}{7} + \frac{5}{8}:5 - \frac{3}{{16}}.{\left( { - 2} \right)^2} = \frac{6}{7} + \frac{1}{8} - \frac{3}{4}\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{13}}{{56}}
\end{array}\])

0.25

 

0.25

 

0.5

c

(\begin{array}{l}
c)\frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{{ - 2}}{{11}} + \frac{4}{{ - 9}} + \frac{7}{{15}} = \left( {\frac{{ - 5}}{9} + \frac{4}{{ - 9}}} \right) + \left( {\frac{8}{{15}} + \frac{7}{{15}}} \right) + \frac{{ - 2}}{{11}}\\
 = ( - 1) + 1 + \frac{{ - 2}}{{11}} = \frac{{ - 2}}{{11}}
\end{array}\)

0.25

 

0.25

0.5

d

\(\begin{array}{l}
d)\frac{7}{{19}}.\frac{8}{{11}} + \frac{3}{{19}}.\frac{7}{{11}} + \frac{{ - 12}}{{19}} = \frac{7}{{19}}.\frac{8}{{11}} + \frac{3}{{11}}.\frac{7}{{19}} + \frac{{ - 12}}{{19}}\\
 = \frac{7}{{19}}\left( {\frac{8}{{11}} + \frac{3}{{11}}} \right) + \frac{{ - 12}}{{19}} = \frac{7}{{19}}.1 + \frac{{ - 12}}{{19}} = \frac{{ - 5}}{{19}}
\end{array}\)

0.25

 

0.25

0.5

2

a

  \(\begin{array}{l}
\frac{{11}}{{12}}.x{\rm{  +  }}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{4}}} =  - \frac{1}{6}\\
\frac{{11}}{{12}}.x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - \frac{{11}}{{12}}\\
\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 1
\end{array}\)

Vậy x = -1

 

 

0.25

 

0.25

0.5

 

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Ngọc Châu các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Ngọc Châu có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA