YOMEDIA

Đè kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Cẩm Vũ có đáp án

Tải về

Dưới đây là Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Cẩm Vũ có đáp án được Hoc247 sưu tầm và biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập lại các kiến thức đầu năm học cần nắm trong chương trình Toán lớp 7 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng tham khảo!

PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM VŨ

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý:

a)  \(\frac{{12}}{{21}} - \frac{3}{7} + \frac{{ - 2}}{3}\)

b)  \(\frac{{ - 3}}{5} + \left( {\frac{{ - 2}}{5} + 2} \right)\)

c)  \(\frac{6}{7}.\frac{{10}}{9} + \frac{1}{7}.\frac{{10}}{9} - \frac{8}{9}\)

d)   \(\frac{5}{7}.\frac{5}{{11}} + \frac{5}{7}.\frac{2}{{11}} - \frac{5}{7}.\frac{{14}}{{11}}\)

Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x biết:

a)  \(x - \frac{1}{4} = \frac{5}{8} \cdot \frac{2}{3}\)

b) \(\frac{{\rm{2}}}{{\rm{9}}}{\rm{  +  }}\frac{{\rm{1}}}{6}{\rm{: x  =  }}\frac{{\rm{5}}}{{\rm{9}}}\)

c) \({{\rm{x}}^{\rm{2}}} + 4 = {2^3}\)

Câu 3 (1,5 điểm). Một lớp học có 32 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \(\frac{7}{4}\) số học sinh giỏi. Tính số học sinh trung bình của lớp?

Câu 4 (3,0 điểm).

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Om, vẽ hai tia On và Op sao cho  \(\widehat {{\rm{mOn}}}{\rm{  =  4}}{{\rm{0}}^{\rm{0}}}{\rm{ }}\) và \(\widehat {{\rm{mOp}}}{\rm{  =  8}}{{\rm{0}}^{\rm{0}}}{\rm{.}}\)

a) Tia On có nằm giữa hai tia Om và Op không ? Vì sao ?

b) Tính số đo của góc \(\widehat {{\rm{nOp}}}\)

c) Chứng minh tia On là tia phân giác của góc \(\widehat {{\rm{mOp}}}{\rm{.}}\)

d) Gọi Oq là tia phân giác của góc \(\widehat {{\rm{mOn}}}{\rm{.}}\). Tính số đo của góc \(\widehat {{\rm{pOq}}}{\rm{.}}\)

Câu 5 (1,5 điểm).

  1. Tìm số tự nhiên n, biết: \(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{10}}.... + \frac{2}{{n(n + 1)}} = \frac{{1999}}{{2001}}\)
  2. Tìm các giá trị n \( \in \) N để A =  \(\frac{{2n + 5}}{{3n + 1}}\) có giá trị là số tự nhiên.

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Cẩm Vũ các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019 Trường THCS Cẩm Vũ có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA