Đề kiểm tra 45 phút chương Dao Động Cơ- Vật Lý 12 có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Vật Lý 12 chương I: Dao Động Cơ Học có lời giải chi tiết. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em ôn tập tốt kiến thức ,đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm làm bài tập dạng trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12. Mời các em cùng tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ HỌC

MÔN VẬT LÝ- LỚP 12

 

Câu 1:Trong dao động điều hoà

        A. Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB                                      

        B. Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc

        C. Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB              

        D. Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên

Câu 2:Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

        A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.

        B. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

        C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

        D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 3:Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí có gia tốc cực tiểu đến vị trí có gia tốc cực đại thì vận tốc của vật

        A. giảm rồi tăng            B. tăng rồi giảm                 C. giảm                           D. tăng

Câu 4:Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động cơ điều hoà được cho như hình v . Tìm phát biểu đúng. Tại thời điểm

  

        A. t2, gia tốc của vật có giá trị âm.

        B. t4, li độ của vật có giá trị dương.

        C. t3, li độ của vật có giá trị âm.

        D. t1, gia tốc của vật có giá trị dương.

Câu 5:Một vật dao động điều hòa. Khi vận tốc của vật là \(\frac{{{v_1}}}{{2\pi }}\) thì gia tốc của vật là a1, khi vận tốc của vật là \(\frac{{{v_2}}}{{2\pi }}\) thì gia tốc của vật là a2. Chu kỳ dao động T của vật là

A.       \(T = 2\pi \sqrt {\frac{{v_1^2 - v_2^2}}{{a_2^2 - a_1^2}}} \)  

B.          \(T = \sqrt {\frac{{v_1^2 - v_2^2}}{{a_2^2 - a_1^2}}} \)       

C.       \(T = \sqrt {\frac{{a_2^2 - a_1^2}}{{v_1^2 - v_2^2}}} \)      

D.         \(T = 2\pi \sqrt {\frac{{a_2^2 - a_1^2}}{{v_1^2 - v_2^2}}} \)

Câu 15:Năng lượng của hệ dao động điều hoà có đặc điểm nào sau đây?

        A. Năng lượng của hệ được bảo toàn. Thế năng tăng bao nhiêu lần thì động năng giảm bấy nhiêu lần.

        B. Cơ năng của hệ dao động là hằng số và tỷ lệ với biên độ dao động.

        C. Thế năng và động năng của hệ biến thiên điều hoà cùng pha, cùng tần số.

        D. Khi động năng của hệ tăng thì thế năng của hệ giảm. Cơ năng của hệ có giá trị bằng động năng của vật ở vị trí cân bằng.

Câu 16:Trong quá trình dao động điều hòa của dao động điều hòa thì

        A. cơ năng và động năng biến thiên tuần hoàn cùng tần số, tần số đó gấp đôi tần số dao động.

        B. sau mỗi lần vật đổi chiều, có 2 thời điểm tại đó cơ năng gấp hai lần động năng.

        C. khi động năng tăng, cơ năng giảm và ngược lại, khi động năng giảm thì cơ năng tăng.

        D. cơ năng của vật bằng động năng khi vật đổi chiều chuyển động.

Câu 22:Một dao động điều hòa dao động nằm ngang không ma sát lò xo có độ cứng k, vật có khối lượng m, Lúc đầu kéo con lắc lệch khỏi VTCB 1 khoảng A sao cho lò xo đang nén rồi thả không vận tốc đầu. Khi con lắc qua VTCB người ta thả nhẹ 1 vật có khối lượng cũng bằng m sao cho chúng dính lại với nhau. Tìm quãng đường vật đi được khi lò xo dãn dài nhất tính từ thời điểm ban đầu.

        A. 1,7A                          B. 2A                                   C. 2,5A                           D. 1,5A

Câu 23:Cho một vật dao động điều hòa gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A/2 và t2 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương. Ta có:

        A. t1= 0,5t2                    B. t1= t2                               C.t1= 2t2                         D. t1= 4t2

Câu 24:Cho một vật dao động điều hòa. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi thế năng lò xo gấp ba lần động năng của vật đến khi động năng của vật gấp ba lần thế năng lò xo là

        A. T/2                             B. T/6                                  C. T/3                             D. T/12

Câu 32:Đối với dao động điều hòa dao động điều hoà, điều gì sau đây sai

        A. Năng lượng phụ thuộc cách kích thích dao động

        B. Lực đàn hồi có độ lớn cực đại khi vật biên

        C. Gia tốc đổi chiều khi vật qua VTCB

        D. Thời gian động năng đạt cực đại 2 lần liên tiếp là một nửa chu kỳ

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT:

1C     

 2D      

3A      

 4B     

5B     

   6D   

   7B    

   8B  

    9C 

   10D

11C

12B

13B

14B

15D

16B

17C

18A    

19B  

 20A

 

  

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích đoạn một phần câu hỏi trong Đề kiểm tra 45 phút Lý 12 Chương I- Dao Động Cơ Học có đáp án

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.