RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017 - Trường THPT Thới Bình

Tải về

Nhằm giúp các em tiện lợi trong việc ôn tập kiểm tra, Hoc247 xin gởi đến các em Đề kiểm tra 45 phút môn Tin học 12 học kì 1 có đáp án đi kèm. Nội dung các câu hỏi trong đề xoay quanh đến chương 1 - Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệuchương 2 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG THPT THỚI BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Gồm: 10 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

A. Biểu tượng .        B. Biểu tượng         C. Biểu tượng           D. Biểu tượng

Câu 2: Để khởi động Microsoft Access 2003 ta chọn

A. Start → Microsoft Office →Microsoft Office Access 2003

B. Start → Program → Microsoft Office Access 2003

C. Start → Program → Microsoft Office → Microsoft Office Access 2003

D. Start → All Program → Microsoft Office Access 2003

Câu 3: Access là gì ?

A. Là phần cứng

B. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất

C. Là cơ sở dữ liệu

D. Là hệ thống phần mềm dùng tạo lập bảng

Câu 4: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường  ngày sinh nên chọn loại nào

A. Date/Time                B. Number                    C. Autonumber             D. Text

Câu 5: Phát biểu nào sau là đúng nhất ?

A. Record là tổng số hàng của bảng                 B. Data Type là kiểu dữ liệu trong một bảng

C. Table gồm các cột và hàng                          D. Filed Là tổng số cột trên một bảng

Câu 6: Trong Access để tạo cơ sở dữ liệu mới thì thực hên thao tác nào sau đây ?

A. Create  Table in Design  view                       B. File/New/Blank Database

C. File/Open/                                     D. Create  Table by Using wirad

Câu 7: Để tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong bảng ta chọn biểu tượng nào sau đây?

A. Biểu tượng         B. Biểu tượng          C. Biểu tượng         D. Biểu tượng

Câu 8: Bản ghi của Table chứa những gì

A. Chứa tên trường                                         B. Chứa tên cột

C. Chứa độ rộng của trường                             D. Chứa các giá trị của cột

Câu 9: Phần đuôi của tên tập tin trong Access là

A. DOC                           B. MDB                          C. XLS                            D. TEXT

Câu 10: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó tăng dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

A. Biểu tượng         B. Biểu tượng          C. Biểu tượng           D. Biểu tượng .

II - PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Access có những khả năng nào? Lấy ví dụ (3đ).

Câu 2: Đối tượng chính Table và Report trong Access có chức năng gì? (2đ).

Câu 3: Trình bày khái niệm Trường(Filed) và Kiểu dữ liệu (Data Type) (2đ).

------------Hết--------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

B

A

C

B

B

D

B

A

 
 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 12 học kì 1 của trường THPT Thới BìnhĐể xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

YOMEDIA