ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 12 - THPT Lê Qúy Đôn

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 12 của trường THPT Lê Qúy Đôn, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ BÀI:

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

Câu 1. “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình” (Điều 19. Bình dẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến               B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung    D. Tính ý chí và khách quan

Câu 2. Đâu là bản chất của pháp luật Việt Nam?

A. Tính giai cấp và tính xã hội.                        B. Tính giai cấp và tính chính trị

C. Tính xã hội và tính kinh tế.                          D. Tính kinh tế và tính xã hội 

Câu 3. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm

A. giáo dục, răn đe, hành hạ    B. kiềm chế những việc làm trái luật 

C. xử phạt hành chính             D. phạt tù hoặc tử hình

Câu 4. Nhà nước ban hành luật giao thông  đường bộ và bắt buộc  tất cả mọi người  phải tuân theo, không được làm trái. Thể hiện đặc trưng

A. Tính quy định, bắt buộc chung                          C Tính xác định  chặt chẽ về  mặt hình thức 

B. Tính quy phạm phổ biến                                    D. Tất cả ý trên.

Câu 5. Điền vào chỗ trống, Hồ Chí Minh: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo vệ.......rộng rãi cho nhân dân lao động.”

A. Lợi ích chính đáng.                     B. Quyền và nghĩa vụ  

C. Quyền tự do, dân chủ.                 D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản.

Câu 6. Pháp luật là ?

A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Câu 7. Nhà nước ta điều hành đất nước bằng

 A. Văn hoá, giáo dục, chính trị                 B. Kế hoạch phát triển kinh tế.

 C. Quân đội và chính quyền                      D. Hiến pháp và pháp luật.

Câu 8. Câu hỏi: “Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?” Đề cập đến vấn đề nào của pháp luật?

 A. Nội dung của pháp luật.                       B. Hình thức thể hiện của pháp luật.

 C. Khái niệm cơ bản của pháp luật.          D. Bản chất của pháp luật

Câu 9. Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người

A. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.

B. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.

C. Bắt, giam, giữ người khi người này đang nghiện ma tuý.

D. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật

Câu 10. Luật bảo vệ môi trường do cơ quan nào sau đây ban hành?

A. Bộ Tài nguyên môi trường         C. Chính phủ   

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội        D. Quốc hội

Câu 11. Thực hiên pháp luật là

A. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, 

B. Các hành vi ấy sẽ trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức.

C. Xã hội sẽ phát sinh nhiều biến đổi, dẫn đến nhiều hành vi khác phát sinh.

D. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức.

Câu 12.Người  phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                  B. Từ 18 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.                  D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

Câu 13. Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật có được xem là vi phạm pháp luật không? 

A. Có                B. Không.     C. Tùy từng trường hợp              D. Tất cả  đều sai

Câu 14. Tòa án huyện A tuyên bố bị cáo B mức phạt 2 năm tù vì tội hiếp dâm, là

A. Sử dụng pháp luật                       B. Áp dụng pháp luật  

C. Thi hành pháp luật                      D. Tuân thủ pháp luật 

Câu 15. Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là

A. Là hành vi trái pháp luật               B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

C. Vi phạm pháp luật phải có lỗi        D. Tất cả ý trên

Câu 16. Hành vi nào sau đây không phải là dấu hiệu của vi phạm pháp luật

A. Giao hàng không đúng hẹn do mưa lũ                       

B. Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi

C. Xả chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường  

D.Điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm 

Câu 17. Vi phạm hình sự là

A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.           B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.

C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội. D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Câu 18. Qua kiểm tra cơ quan của anh C pháp hiện anh C thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lí do. Trong trường hợp này, anh C đã 

A. vi phạm dân sự                B. vi phạm hành chính  

C. vi phạm kỉ luật                 D. vi phạm hình sự

Câu 19. A và B đua xe, lạng lách đánh võng trên đường và bị CSGT xử lý. Theo em A và B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

A. Cảnh cáo, phạt tiền, giam xe.    B. Cảnh cáo, phạt tiền

C. Cảnh cáo, giam xe.                      D. Phạt tiền, giam xe

Câu 20. Hãy xác định câu sai trong các nguyên tắc xử phạt hành chính về giao thông đường bộ

A. Mọi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ phải được phát hiện kịp thời và phải đình chỉ ngay

B. Một vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt nhiều lần

C. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt

D. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm

Câu 21. Chủ tịch A của một xã sẽ chịu trách nhiệm gì khi ăn hối lộ làm tổn thất quyền lợi  trong cơ quan

A. phạt vi phạm                                B. giáng chức   

C. bãi nhiệm, miễn nhiệm               D.  bãi nhiệm, miễn nhiệm, giáng chức

Câu 22. Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam có viết : « ... Mọi vi phạm đều được xử lý. Bất cứ ai vi phạm đều bị đưa ra xét xử theo pháp luật... ». 

Nội dung trên đề cập đến 

A. Công dân bình đẳng về quyền.                  B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

C. Công dân bình đẳng về nghĩa vu.              D. Quy định xử lý những trường hợp vi phạm.

Câu 23. Cơ sở nào sau đây là cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng quyền và nghĩa vụ của công dân?

A. Hiến pháp, Luật, Bộ luật.           B. Nội quy của cơ quan.

C. Điều lệ Đoàn.                               D. Điều lệ Đảng                                                   

Câu 24. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ của các cá nhân hoặc tổ chức phải……….. hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

A. gánh chịu         B. nộp phạt                C. đền bù                        D. bị trừng phạt

Câu 25. Bạo lực trong gia đình thể hiện điều gì trong các ý dưới đây

 A. Thiếu tình cảm   B. Thiếu kinh tế.      C. Thiếu tập trung     D. Thiếu bình đẳng

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn GDCD lớp 12 - THPT Lê Qúy Đôn, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)