YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 giải tích 12 Trường THPT Lê Thanh Hiền năm học 2017 - 2018

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Giải tích 12 Trường THPT Lê Thanh Hiền năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 3 - Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

 

Mã đề 127

SỞ GD&ĐT TỈNH TIỀN GIANG

 

TRƯỜNG THPT LÊ THANH HIỀN

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

 

     KỲ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 1 – HK2

      NĂM HỌC: 2017 – 2018

      MÔN: TOÁN  12

      Ngày kiểm tra: 29/01/2018

      Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

 

(Đề kiểm tra có 03 trang, gồm 25 câu trắc nghiệm)

 

Họ và tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Câu 1: Tính tích phân \(\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{\cos xdx}}{{{{\left( {\sin x + 1} \right)}^4}}}}  = \frac{m}{n}\) thì \(m + n\) bằng :

A. 31                                B. 19                                C. 17                                D. 21

Câu 2: Khẳng định nào sau đây sai?

A.  \(\int {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]dx = \int {f\left( x \right)dx + \int {g\left( x \right)dx} } } \)              B. \(\int {kf\left( x \right)dx = k\int {f\left( x \right)dx} } \)

C. \(\int {f'\left( x \right)dx = f\left( x \right) + C} \)                                             D. \(\int {\left[ {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]dx = \int {f\left( x \right)dx + \int {g\left( x \right)dx} } } \)

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. \(\int {x{{\left( {\sin x + \cos x} \right)}^2}dx = \frac{1}{4}} (2x^2 + 2xcos2x – sin2x) +C\)

B. \(\int {x{{\left( {\sin x + \cos x} \right)}^2}dx = \frac{1}{4}}  (2x^2  + 2xcos2x + sin2x) +C\)

C.  \(\int {x{{\left( {\sin x + \cos x} \right)}^2}dx = \frac{1}{4}} (2x^2 – 2xcos2x – sin2x) +C\)

D.  \(\int {x{{\left( {\sin x + \cos x} \right)}^2}dx = \frac{1}{4}} (2x^2  – 2xcos2x + sin2x) +C\)

Câu 4: Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{3}{{{{\cos }^2}\left( {2x - 1} \right)}}\)

A. \(3\tan \left( {2x - 1} \right) + C\)   B. \( - 3\tan \left( {2x - 1} \right) + C\)    C. \(\frac{3}{2}\tan \left( {2x - 1} \right) + C\)     D. \( - \frac{3}{2}\cot \left( {2x - 1} \right) + C\)

Câu 5: Cho \(I = \int\limits_0^1 {\left( {2x + 1} \right){e^x}dx} \). Đặt \(\left\{ \begin{array}{l}
u = 2x + 1\\
dv = {e^x}dx
\end{array} \right.\). Chọn khẳng định đúng.

A. \(I = 3e - 1 - 2\int\limits_0^1 {{e^x}dx} \)                                            B. \(I = 3e + 2\int\limits_0^1 {{e^x}dx} \)

C. \(I = 3e - 2\int\limits_0^1 {{e^x}dx} \)                                                 D. \(I = 3e - 1 + 2\int\limits_0^1 {{e^x}dx} \)

Câu 6: Biết rằng \(\int\limits_0^b {6dx = 6} \) và \(\int\limits_0^a {x{e^x}dx}  = a\) (a, b khác 0). Khi đó biểu thức \({b^2} + {a^3} + 3{a^2} + 2a\) có giá trị bằng :

A. 7.                                 B. 4.                                 C. 5.                                 D. 3.

Câu 7: Cho \(I = \int {\frac{{\cos x - x\sin x}}{{x\cos x}}} dx\). Tính I

A. \(x\ln \left| {\cos x} \right| + C\)          B.   \(\ln \left| {\cos x} \right| + C\)             C. \(\ln \left| {\cos x - x\sin x} \right| + C\)          D. \(\ln \left| {x\cos x} \right| + C\)

Câu 8: Tính \(I = \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {x\sin xdx} \), đặt \(u=v\), \(dv = \sin x{\rm{d}}x\). Khi đó I biến đổi thành

A. \(I =  - \left. {x\cos x} \right|_0^{\frac{\pi }{4}} + \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\cos xdx} \)                                B. \(I = \left. {x\cos x} \right|_0^{\frac{\pi }{4}} - \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\cos xdx} \)

C. \(I =  - \left. {x\cos x} \right|_0^{\frac{\pi }{4}} - \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\cos xdx} \)                                D. \(I =  - \left. {x\sin x} \right|_0^{\frac{\pi }{4}} - \int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\cos xdx} \)

Câu 9: Một nguyên hàm của hàm số: y = sinx.cosx

A. \( - \cos x.\sin x + C\)              B. \(cos8x + cos2x+ C\) .      C. \( - \frac{1}{2}\cos 2x + C\) .           D. \( - \frac{1}{4}\cos 2x + C\)

Câu 10: Tìm khẳng định đúng?

A.   \(\int\limits_0^1 {\frac{{dx}}{{2018x + 1}}}  = \left. {\ln \left| {2018x + 1} \right|} \right|_0^1\)                          B. \(\int\limits_0^1 {\frac{{dx}}{{2018x + 1}}}  = \left. {\frac{1}{{2018}}\ln \left| {2018x + 1} \right|} \right| + C\)

C. \(\int\limits_0^1 {\frac{{dx}}{{2018x + 1}}}  = \left. {\frac{1}{{2018}}\ln \left| {2018x + 1} \right|} \right|_0^1\)                  D. \(\int\limits_0^1 {\frac{{dx}}{{2018x + 1}}}  = \left. {2018\ln \left| {2018x + 1} \right|} \right|_0^1\)

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Giải tích 12 Trường THPT Lê Thanh Hiền năm học 2017 - 2018 . Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)