YOMEDIA

5 Đề kiểm tra Hóa học 9 Chương 1 Các loại hợp chất vô cơ

Tải về
 
ZUNIA12

5 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương Các loại hợp chất vô cơ là tài liệu ôn tập kiến thức tổng quát, đa dạng câu hỏi trắc nghiệm chương Các loại hợp chất vô cơ. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

ĐỀ 1

  • TRẮC NGHIỆM:( 4 điểm)

Câu I: Hãy khoanh tròn vào chữ cái (a,b,c,d) đầu câu trả lời em cho là đúng nhất:

  1/ Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng được với chất nào sau đây?

            A. dd NaCl                     B. dd HCl                        C. dd Ba(OH)2                       D. dd KNO3

  2/ Nước chanh ép có tính axit vậy nước chanh ép có pH là:

            A. pH < 7                       B. pH = 7                 C. pH  > 7       D. 7 < pH < 9

3/ Có những loại phân bón hóa học sau: KCl; NH4Cl; Ca3(PO4)2; KNO3; (NH4)2SO4. Trộn những loại phân nào với nhau để được phân bón NPK

     A. KCl; NH4Cl           B. Ca3(PO4)2; KNO3             C. KNO3; (NH4)2SO4             D. KCl; Ca3(PO4)2

4/ Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2, hiện tượng xảy  ra là:

  1. Xuất hiện chất kết tủa màu trắng                    B. Xuất hiện chất kết tảu màu xanh lam
  1. Có khí thoát ra                                                  D. Không có hiện tượng gì

Câu II: Cho các muối sau: NaCl; Pb(NO3)2; CaCO3; KClO3. Hãy chọn CTHH của muối thích hợp điền vào chỗ trống:

            a. Muối........................  không được phép có trong nước ăn vì vị mặn của nó.

            b. Muối ........................ rất độc đối với người và động vật.

            c. Muối ..................... không tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

            d. Muối ....................... dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

 

Câu III: Hãy nối ý cột A vào cột B sao cho được câu khẳng định đúng:

Cột A

Cột B

1.Cho giấy quỳ vào cốc đựng dung dịch Ca(OH)2

a. Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, tơ sợi nhân tạo, sản xuất giấy.

2.Phân bón hoá học

b. Làm gia vị, bảo quản thực phẩm, Sản xuất Na, Cl2, NaClO, NaOH, H2

3.Dung dịch NaOH có nhiều ứng dụng trong đời sống

c. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

4.Muối ăn ( NaCl ) có nhiều ứng dụng trong đời sống

d. là hợp chất của những muối vô cơ có chứa 3 nguyên tố dinh dưỡng chính (N , P, K)

 

e. Giấy quỳ tím hoá xanh.

    Thứ tự ghép nối :   1………         2………….        3………….        4………..

  • TỰ LUẬN (6 điểm):

Câu 1: Điền CTHH thích hợp vào chỗ trống và hoàn thành các PTHH sau:

                                    1/   ……..       +   AgNO3 →     Cu(NO3)2       +        Ag                      

                                    2/   NaOH       + .............. →     Na2SO4   +        H2O

                                    3/   .........      +    AgNO3  →     AgCl     +        .............

Câu 2: Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 dung dịch sau: HCl, Na2SO4, NaCl.

  Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 3: Bài toán:

 Một người làm vườn đã dùng 200 gam NH4Cl để bón rau.

 a/ Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong phân bón này ?

 b/ Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

 c/ Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

 (Na = 23; Cl= 35,5; Ba = 137; C = 12; O = 16; )

ĐỀ 2:

 

  • TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

Câu 1: Có những chất sau: CuO, ZnO, Fe2O3, K2O chất nào có thể tác dụng được với nước, và có sản phẩm làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. CuO                        B. K2O                                  C. ZnO                               D. Fe2O3

Câu 2: Khi nung Cu(OH)2 , sản phẩm tạo ra những chất nào sau đây ?

A. CuO , H2O                              B.H2O                            C. Cu                        D. CuO

Câu 3: Có những chất sau: CaO , BaCl2 , Zn , ZnO chất nào nói trên tác dụng với khí CO2 , tạo thành CaCO3 .

A. CaO                              B. BaCl2                          C. Zn                                   D. ZnO  

 

II- TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: Viết các phương trình hóa học cho mỗi chuyển hóa sau .

                      SO2   →       SO3     →        H2SO4  

Câu 2: Có 2 lọ bị mất nhãn, đựng 2 dung dịch trong suốt: dung dịch NaOH và dung dịch NaCl. Làm thế nào để nhận biết lọ đựng dung dịch NaOH bằng phương pháp hóa học.

Câu 3: Cho 1 lượng kẽm (dư ) tác dụng với dung dịch HCl , phản ứng xong thu được  0,84 lít khí (đktc) .

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng.

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trong 2 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương Các loại hợp chất vô cơ. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HOC247.net để tải về máy tính.

Quý Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo:

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập hiệu quả và có sự khởi đầu tốt đẹp cho cả năm học sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON