ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

90 phút 5 câu 13 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1