Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

90 phút 5 câu 1 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):