• Câu hỏi:

  Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng:

  • A. Chỉ có một cặp NST bị thay đổi về số lượng
  • B. Chỉ có một hoặc một số NST bị thay đổi về cấu trúc
  • C. Tất cả các cặp NST đều bị thay đổi về số lượng
  • D. Có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC