AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người có biểu hiện của hội chứng Tơcnơ là do:

  • A. Đột biến số lượng NST do thêm 1 NST số 21
  • B. Đột biến số lượng NST do thêm 1 NST X
  • C. Đột biến số lượng NST do mất 1 NST số 21
  • D. Đột biến số lượng NST do mất 1 NST X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>