AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể không nhiễm là thể mà trong tế bào:

  • A. Không còn chứa bất kì NST nào
  • B. Không có NST giới tính, chỉ có NST thường
  • C. Không có NST thường, chỉ có NST giới tính
  • D. Thiếu hẳn một cặp NST nào đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>