Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 Tuần hoàn máu

90 phút 5 câu 78 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 12087

  Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

  • A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.
  • B. Qua thành mao mạch.
  • C. Qua thành động mạch và mao mạch.
  • D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 12088

  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

  • A. Đa số động vật thân mềm và chân khớp.
  • B. Các loài cá sụn và cá xương.
  • C. Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.
  • D. Động vật đơn bào.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 12089

  Vì sao nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào?

  • A. Vì một lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi.
  • B. Vì một lượng CO2 được dồn về phổi từ các cơ quan khác trong cơ thể.
  • C. Vì một lượng CO2 còn lưu trữ trong phế nang.
  • D. Vì một lượng CO2 thải ra trong hô hấp tế bào của phổi.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 12090

  Vì sao động vật có phổi không hô hấp dưới nước được?

  • A. Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được.
  • B. Vì phổi không hấp thu được O2 trong nước.
  • C. Vì phổi không thải được CO2 trong nước.
  • D. Vì cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 12091

  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

  • A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
  • B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
  • C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
  • D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.