YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 43 Các vùng kinh tế trọng điểm

phút 5 câu 9 lượt thi
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 242

  Vùng kinh tế trọng điểm là vùng 

  • A. Có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động đến sự phát triển của các ngành kinh tế khác
  • B. Hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của các nước
  • C. Khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường
  • D. Đã nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ rất tốt trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 243

  Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh, thành phố là 

  • A. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam
  • B. Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị
  • C. Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
  • D. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 244

  Sau năm 2000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thêm tỉnh nào? 

  • A. Khánh Hoà
  • B. Ninh Thuận
  • C. Bình Định
  • D. Phú Yên 
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 245

  Năm 2005, % GDP so với cả nước của ba vùng kinh tế trọng điểm là: 

  • A. 64,9% 
  • B. 55,6%      
  • C. 60%     
  • D. 66,9% 
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 246

  Ý nào sau đây không đúng? 

  • A. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có diện tích gần 15,3 nghìn km² 
  • B. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
  • C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương 
  • D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm các tỉnh chủ yếu thuộc Đông Nam Bộ