Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 20 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

phút 5 câu 48 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):