Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 34 Thực hành Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

90 phút 10 câu 7 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):