Trắc nghệm Lịch sử 10 bài 17 Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

90 phút 15 câu 120 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):