YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 83 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 3 trang 83 VBT Toán 5 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 0,2m = ………cm

b. 0,094km = ………m

c. 0,05km = ………m

d. 0,055kg = ………g

e. 0,02 tấn = ………kg

g. 1,5kg = ………g

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. 0,2m = 20cm

b. 0,094km = 94m

c. 0,05km = 50m

d. 0,055kg = 55g

e. 0,02 tấn = 20kg

g. 1,5kg = 1500g

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 83 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF