ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 83 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 1 trang 83 VBT Toán 5 tập 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân :

a. Có đơn vị đo là ki-lô-mét :

4km 397m = ….,………km

500m = ….,………km

6km 72m = ….,………km

75m = ….,………km

b. Có đơn vị đo là mét :

8m 6dm = ….,………m

4m 38cm = ….,………m

2m 4dm = ….,………m

87mm = ….,………m

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Có đơn vị đo là ki-lô-mét :

4km 397m = 4,397km

500m = 0,5km

6km 72m = 6,072km

75m = 0,075km

b. Có đơn vị đo là mét :

8m 6dm = 8,6m

4m 38cm = 4,38m

2m 4dm = 2,4m

87mm = 0,087m

 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 83 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1