ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 83 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 2 trang 83 VBT Toán 5 tập 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân :

a. Có đơn vị đo là ki-lô-gam :

9kg 720g = ….,………kg

1kg 9g = ….,………kg

1kg 52g = ….,………kg

54g = ….,………kg

b. Có đơn vị đo là tấn :

5 tấn 950kg = ………tấn

3 tấn 85kg = ……… tấn

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Có đơn vị đo là ki-lô-gam :

9kg 720g = 9,720kg

1kg 9g = 1,009kg

1kg 52g = 1,052kg

54g = 0,054kg

b. Có đơn vị đo là tấn :

5 tấn 950kg = 5,95 tấn

3 tấn 85kg = 3,085 tấn

 

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 83 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1