ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 33 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 3 trang 33 VBT Toán 5 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Số 0,305m3 đọc là:

a) Không phẩy ba trăm linh năm mét khối

b) Không phẩy ba mươi lăm phần nghìn mét khối

c) Ba trăm linh năm phần nghìn mét khối

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số 0,305m3 đọc là:

a) Không phẩy ba trăm linh năm mét khối  Đ

b) Không phẩy ba mươi lăm phần nghìn mét khối  S

c) Ba trăm linh năm phần nghìn mét khối  S

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 33 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)