ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 34 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 2 trang 34 VBT Toán 5 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 903,436672m3 = …… dm3 = …… cm3

b) 12,287m3 = \(\frac{......} {1000}{m^3} = ....d{m^3}\)

c) 1728279000cm3 = …… dm3

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 903,436672m3 = 903436,672dm3 = 903436672cm3.

b) 12,287m3 =  \(\displaystyle {{12287} \over {1000}}{m^3} = 12287d{m^3}\)

c) 1728279000cm3 = 1728279dm3

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 34 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)