ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 33 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 1 trang 33 VBT Toán 5 tập 2

a) Viết cách đọc các số đo sau :

208cm3;  10,215cm3;  0,505dm3\(\displaystyle{2 \over 3}{m^3}\)

208cm3: …………………………………

10,215cm3: ……………………………

0,505dm3: ………………………………

\(\displaystyle{2 \over 3}{m^3}\): ……………………………………

b) Viết các số đo sau:

Một nghìn chín trăm tám mươi xăng-ti-mét khối : ………………

Hai nghìn không trăm mười mét khối :…………………………………

Không phẩy chín trăm năm mươi chín mét khối : ………………

Bảy phần mười đề-xi-mét khối : …………………………………………

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 208cm3 đọc là hai trăm linh tám xăng-ti-mét khối.

10,215cm3 đọc là mười phẩy hai trăm mười lăm xăng-ti-mét khối.

0,505dm3 đọc là không phẩy năm trăm linh năm đề-xi-mét khối.

\(\displaystyle{2 \over 3}{m^3}\) đọc là hai phần ba mét khối.

b) Một nghìn chín trăm tám mươi xăng-ti-mét khối: 1980cm3

Hai nghìn không trăm mười mét khối: 2010m3

Không phẩy chín trăm năm mươi chín mét khối: 0,959m3

Bảy phần mười đề-xi-mét khối: \(\displaystyle{7 \over {10}}d{m^3}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)