ON
YOMEDIA

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

YOMEDIA

 

 

YOMEDIA
1=>1