ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 68 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 4 trang 68 VBT Toán 4 tập 2

Hình vuông có cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Diện tích hình vuông là:

\(3 \times 3 = 9\;({m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(5 \times 3 = 15\;({m^2})\)

Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là: 

9 : 15 hay \(\displaystyle {9 \over {15}}\) hay \(\displaystyle{3 \over 5}\)

Đáp số: 9 : 15 hay \(\displaystyle{3 \over 5}.\)

 

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 68 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1