ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 63 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 3 trang 63 VBT Toán 4 tập 2

Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng \(\displaystyle {2 \over 5}\) số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó bán đươc bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo nếp là:

49 : 7 × 2 = 14 (kg)

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số : Gạo nếp : 14kg 

                Gạo tẻ : 35kg.

 

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 63 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1