ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 66 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 2 trang 66 VBT Toán 4 tập 2

Buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được 24 xe đạp. Số xe bán buổi sáng gấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi mỗi buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 1 = 3 (phần)

Số xe bán được trong buổi sáng là:

24 : 3 × 2 = 16 (xe đạp)

Số xe bán được trong buổi chiều là:

24 – 16 = 8 (xe đạp)

Đáp số: Buổi sáng : 16 xe đạp

               Buổi chiều : 8 xe đạp.

 

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 66 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1