ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 66 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 3 trang 66 VBT Toán 4 tập 2

Dựa vào sơ đồ, giải bài toán:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

1 + 5 = 6 (phần)

Số gà trống là:

72 : 6 × 1 = 12 (con)

Số gà mái là:

72 – 12 = 60 (con)

Đáp số : Gà trống : 12 con

                Gà mái : 60 con.

 

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 66 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1